Zmluvy SIŽP > Zmluvy od 1.1.2012      

Zoznam zmlúv SIŽP
od 1.1.2012

 
Vyhladať text: Počet položiek: 211
 
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,126
Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy Objednávateľ Dátum uzavretia zmluvy Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy      
21/2017  LABEKO s.r.o., Krajinská cesta 2929, 921 01 Piešťany, IČO: 36239313  Zmluva o dielo  46 992,00  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  06.10.2017  10.10.2021  06.10.2021       
38/2017  Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava, IČO: 30796491  Zmluva č.128811 08U01 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie  15 537,68  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  14.12.2017  16.12.2017  31.12.2017       
37/2017  AlejTech s.r.o., Revolučná 29, 821 01 Bratislava, IČO: 36291374  Zmluva o poskytovaní webhostingových služieb č. 2017/29/H29  5 908,20  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  12.12.2017  15.12.2017  12.12.2021       
33/2017  KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00585441  Zmluva pre poistenie nadštandardnej výbavy súboru motorových vozidiel č.46190003578  6 921,26  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  12.12.2017  13.12.2017  31.12.2021       
34/2017  KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00585441  Zmluva pre skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom č.1239000594  7 052,35  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  12.12.2017  13.12.2017  31.12.2021       
35/2017  KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00585441  Flotilová poistná zmluva pre havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel č. 5019000182  114 789,13  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  12.12.2017  13.12.2017  31.12.2021       
36/2017  KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00585441  Flotilová zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č.3559004343  23 443,20  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  12.12.2017  13.12.2017  31.12.2021       
32/2017  TeamPrevent Santé s.r.o., Ružinovská 10, 820 07 Bratislava, IČO: 35945249  Zmluva č. PZS/P/317/2017 o zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby  42 149,52  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  01.12.2017  08.12.2017  01.12.2021       
31/2017  Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava, IČO: 30796491  Zmluva č.127714 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie  140,40  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  29.11.2017  05.12.2017  31.12.2017       
30/2017  Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia, Galvániho 17/A, 821 04 Bratislava, IČO: 36858692  Kúpna zmluva č.30/2017  53 760,00  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  28.11.2017  29.11.2017  na dobu neurčitú       
29/2017  SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 842 12 Bratislava, IČO: 31322832  Rámcová dohoda č.29/2017 na nákup PHM, umývanie, vysávanie SMV a nákup doplnkového sortimentu na čerpacích staniciach dodávateľa  221 600,40  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  23.11.2017  25.11.2017  23.11.2021       
28/2017  TEMPEST a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31326650  Čiastková zmluva č.3/2017 k Rámcovej dohode č,149/2013/1.9  10 862,48  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  20.11.2017  22.11.2017  31.12.2017       
27/2017  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava, IČO: 00156906  Kúpna zmluva č.2/2017  1 222,00  Ing. Tomáš Uhliar, Stupy 2179/13, 974 05 Banská Bystrica  13.11.2017  14.11.2017  na dobu neurčitú       
26/2017  Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava  Výpoveď Rámcovej zmluvy  0,00  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  20.10.2017  03.11.2017  na dobu neurčitú       
25/2017  BB HEATING s.r.o., Skuteckého 17, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 44277113  Zmluva o dielo  33 667,44  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  12.10.2017  20.10.2017  12.10.2018       
24/2017  PERSET a.s., Prievozská 32, 821 05 Bratislava, IČO: 48239089  Dohoda o vysporiadaní záväzkov  260,01  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  12.10.2017  17.10.2017  17.11.2017       
23/2017  TEMPEST a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2, IČO: 31326650  Čiastková zmluva č.2/2017 k Rámcovej dohode č.149/2013/1.9  2 458,46  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  12.10.2017  13.10.2017  13.11.2017       
22/2017  Ing. Miroslava Hutyrová, Jána Kalinčiaka 1199/27, 960 01 Zvolen  Dohoda o postupnom splatení pohľadávky  167,41  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  09.10.2017  11.10.2017  31.03.2018       
20/2017  Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava, IČO: 00156582  Mandátna zmluva  0,00  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  27.07.2017  26.08.2017  na dobu neurčitú       
19/2017  Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262  Dohoda o ukončení zmluvných vzťahov založených na základe Zmluvy o dielo a poskytnutí užívacích práv č.035/2001  0,00  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  31.07.2017  22.08.2017  na dobu neurčitú       
18/2017  Wolters Kluver s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262  Licenčná zmluva č.M-071/2017  45 288,00  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  31.07.2017  04.08.2017  01.08.2021       
15/2017  Základná organizácia SLOVES SIŽP, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava, IČO: 00156906  Kolektívna zmluva pre zamestnancov štátnej služby na rok 2016  0,00  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  18.12.2015  29.07.2017  na dobu neurčitú       
16/2017  Základná organizácia SLOVES SIŽP, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava, IČO: 00156906  Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2016  0,00  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  18.12.2015  29.07.2017  na dobu neurčitú       
17/2017  Základná organizácia SLOVES SIŽP, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava, IČO: 00156906  Kolektívne zmluvy na rok 2017 - prerokovanie  0,00  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  20.12.2016  29.07.2017  na dobu neurčitú       
14/2017  NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen, IČO: 36022331  Rámcová dohoda na dodávku kancelárskeho nábytku, kancelárskych stoličiek a kresiel  59 878,20  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  14.07.2017  19.07.2017  19.07.2019       
12/2017  eBIZ Corp, s.r.o., Lehotského 1, 811 06 Bratislava, IČO: 35758643  Rámcová dohoda o poskytovaní služieb spojených s komplexnou realizáciou procesov vo verejnom obstarávaní  23 999,88  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  11.07.2017  14.07.2017  11.07.2019       
13/2017  TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava, IČO:46919805  Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva  1 494,00 / rok  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  13.07.2017  14.07.2017  31.12.2018       
11/2017  Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 851 06 Bratislava  Zmluva o poskytovaní kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overenia kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať  0,00  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  30.06.2017  04.07.2017  na dobu neurčitú       
10/2017  DAIRA s.r.o., Lofflerova 1, 040 01 Košice, EKOFRIENDLY HOTEL DÁLIA  Zmluva o spolupráci pri poskytovaní ubytovacích , stravovacích a doplnkových služieb  0,00  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  12.06.2017  23.06.2017  31.12.2017       
9/2017  Slovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova 17D, Bratislava IČO: 00159906  Kúpna zmluva č.4/2016  20 180,00  Milan Randa, Senická cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30565049  16.11.2016  30.05.2017  na dobu neurčitú       
8/2017  Slovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova 17D, Bratislava IČO: 00156906  Dohoda o urovnaní č. 8/2017  1 597,40  SK - technik s.r.o., Jaseňová 3223/36, 010 01 Žilina  15.05.2017  17.05.2017  31.05.2017       
7/2017  Tempest a.s., Galvaniho 17B, 821 04 Bratislava  Čiastková zmluva č. 1/2017 k Rámcovej dohode č.149/2013/1.9  12 797,93  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  02.05.2017  04.05.2017  03.06.2017       
6/2017  Slovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova 17/D, Bratislava IČO: 00156906  Kúpna zmluva č.1/2017  167,91  Boris Lukáč a manželka Adriana Lukáčová, 930 32 Macov č.106  13.04.2017  22.04.2017  na dobu neurčitú       
4/2017  Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ.Štúra č.1, 812 35 Bratislava IČO: 42181810  Príkazná zmluva č.47/2017/8.2  0,00  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  22.02.2017  21.04.2017  na dobu neurčitú       
5/2017  Slovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova 17D, Bratislava IČO: 00156906  Zmluva č.7/2016 o nájme nebytových priestorov  3 708,00  SK - technik s.r.o., Jaseňová3223/36, 010 01 Žilina  08.03.2017  21.04.2017  21.04.2022       
3/2017  Slovak Telecom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469  Rámcová dohoda o komplexné zabezpečenie mobilných telekomunikačných služieb telekomunikačného operátora prostredníctvom privátnej siete  20 322,24  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  31.01.2017  07.02.2017  31.01.2019       
2/2017  Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, IČO:00156884  Zmluva o výpožičke nebytových priestorov a časti pozemkov  2 366,40 / mesiac  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  10.01.2017  14.01.2017  14.01.2022       
1/2017  Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, s.r.o., Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce, IČO: 36208922  Zmluva č.8/2016 o poskytovaní bezpečnostnej služby  44 011,80  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  02.01.2017  10.01.2017  31.12.2020       
28/2016  Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX21, 820 15 Bratislava 215, IČO: 31328695  Komisionárska zmluva č.9/2016  1 228 955,99  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  23.12.2016  28.12.2016  23.12.2020       
29/2016  Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, IČO: 00156884  Dohoda o urovnaní  85 190,40 / 3 roky  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  21.12.2016  28.12.2016  na dobu neurčitú       
27/2016  MEOPTIS, s.r.o. , Lachova 37, 851 03 Bratislava, IČO: 31371485  Výpoveď zmluvy o združenej dodávke elektriny č.13/2014/KE  0,00  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  19.12.2016  24.12.2016  na dobu neurčitú       
26/2016  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 01 Trnava, IČO: 42156424  Dohoda o integračnom zámere medzi SIŽP a NASES o prepojení IS UPVS - typu OVM  0,00  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  12.12.2016  23.12.2016  na dobu neurčitú       
25/2016  Slovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova 17D, 831 03 Bratislava, IČO: 00156906  Kúpna zmluva č.2/2016  30 500,00  Ondrej Pápezsik a manželka Lucia Pápezsiková, Ul. 1.mája č.155, 049 11 Plešivec  04.10.2016  14.12.2016  na dobu neurčitú       
24/2016  Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava, IČO: 30796491  Zmluva č.122051 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie  9 360,28  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  30.11.2016  07.12.2016  31.12.2016       
22/2016  Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava, IČO: 30796491  Zmluva č.120584 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie  73 885,94  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  24.11.2016  01.12.2016  31.12.2016       
23/2016  Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava, IČO: 30796491  Zmluva č.120585 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie  391,07  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  24.11.2016  01.12.2016  31.12.2016       
21/2016  TEMPEST a. s., Galvániho 17/B, 821 04 Bratislava 2, IČO: 31326650  Čiastková zmluva č. 2/2016 k Rámcovej dohode č.149/2013/1.9  7 376,24  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  24.11.2016  26.11.2016  31.12.2016       
20/2016  Ľubica Podolcová ĽUBICA, Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava, IČO: 22649778  Rámcová dohoda č.3/2016 na nákup osobných ochranných pracovných pomôcok  70 748,30  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  15.11.2016  25.11.2016  25.11.2020       
19/2016  Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany, IČO: 36022047  Zmluva o podmienkach pripojenia a odberu elektrickej energie  0,00  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  31.10.2016  17.11.2016  17.11.2026       
18/2016  Miloslav Strnisko, Furdekova 9, 851 04 Bratislava, pracovisko: Tomášikova 50/E, 821 01 Bratislava, IČO: 32174438  Zmluva o bezodplatnej spolupráci  0,00  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  26.09.2016  27.09.2016  na dobu neurčitú       
16/2016  SIŽP, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava IČO: 00156906  Kúpna zmluva č.1/2016  371 584,63  INZUKO s.r.o. , Cyklistická 11, 040 01 Košice  06.09.2016  14.09.2016  na dobu neurčitú       
17/2016  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1,817 04 Bratislava IČO: 31753604  Dohoda o urovnaní  1 037,93  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  12.09.2016  13.09.2016  31.12.2016       
15/2016  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava IČO: 31753604  Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č.110-70-458/2016  4 246,13  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  28.06.2016  27.08.2016  31.03.2019       
14/2016  TEMPEST, a.s., Galvániho 17/B, 821 04 Bratislava 2 IČO: 31326650  Čiastková zmluva č.1/2016 k Rámcovej dohode č.149/2013/1.9  6 356,04  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  19.08.2016  24.08.2016  23.09.2016       
13/2016  BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 46303502  Dohoda o ukončení platnosti zmluvy  0,00  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  25.07.2016  03.08.2016  31.07.2016       
Dodatok č.4  DUAS - Dubský, Predmestská 1350/55, 010 01 Žilina IČO: 10950966  Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č.117/DY/2002 zo dňa 30.8.2002  246,96 / mesiac  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  30.06.2016  09.07.2016  na dobu neurčitú       
Dodatok č.1  A.V.I.S. - International Software Distribution & Service, s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava 42, IČO: 31359159  Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.6.2005  10 800,00  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  07.07.2016  09.07.2016  30.11.2016       
12/2016  SWAN, a.s., Borská 4, 841 04 Bratislava IČO: 47258314  Zmluva o poskytovaní verejných služieb  23 998,80  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  23.06.2016  24.06.2016  23.06.2018       
11/2016  JUDr. Miriam Hroteková - notár, Notársky úrad, Račianske mýto 1/A, 831 02 Bratislava, IČO: 42178011  Rámcová dohoda o poskytnutí notárskych služieb  3 000,00  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  21.06.2016  23.06.2016  21.06.2020       
10/2016  ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky IČO: 31434347  Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 137/06/NO  0,00  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  15.06.2016  22.06.2016  31.07.2016       
9/2016  SIŽP, Jeséniova 17/D, 831 01 Bratislava IČO: 00156906  Kúpna zmluva č.1/2016  811,02  Monika Ábelová, Kúpeľná 1, 811 02 Bratislava  17.06.2016  21.06.2016  08.07.2016       
8/2016  Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina IČO: 00321796  Zmluva o zriadení vecného bremena č. 474/2016  602,47  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  01.06.2016  15.06.2016  na dobu neurčitú       
7/2016  VÚRUP, a. s. Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50, 820 03 Bratislava IČO: 35691310  Zmluva o dielo č.0707913/00CRZ  248 398,80  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  19.05.2016  20.05.2016  19.07.2018       
6/2016  Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava IČO: 31348262  Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI  2 540,16/ štvrťrok  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  29.04.2016  04.05.2016  31.07.2016       
5/2016  SOFTIP, a. s. BC Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 36785512  Zmluva o ochrane aktív č.1/2016  0,00  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  04.03.2016  30.04.2016  na dobu neurčitú       
4/2016  PERSET a. s., Prievozská 32, 821 05 Bratislava IČO: 48 239 089  Zmluva č.2016033101 o poskytnutí parkovania pre motorové vozidlo  199,16  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  31.03.2016  15.04.2016  na dobu neurčitú       
Dodatok č.2/2016  Ing. Dušan Ďuriš, Kaštieľska 203, 020 61 Lednické Rovne  Dodatok č.2 k Zmluve o nájme garáže s príslušenstvom č.29/2013 zo dňa 10.12.2013  26,00 / mesiac  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  12.04.2016  14.04.2016  na dobu neurčitú       
3/2016  Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500  Dohoda č.1/2016 o vzájomnej spolupráci a výmene informácií  0,00  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  29.03.2016  31.03.2016  na dobu neurčitú       
29/2015  SOFTIP a.s. ,BC Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava IČO:36785512  Zmluva o poskytnutí služieb virtuálneho servera  23 726,40 / rok  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  21.12.2015  18.03.2016  na dobu neurčitú       
2/2016  Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina IČO: 36672297  Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou  0,00  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  17.02.2016  24.02.2016  na dobu neurčitú       
1/2016  VÚRUP, Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50, 820 03 Bratislava IČO: 35691310  Zmluva o dielo č.0708449 / 00CRZ  23 998,80  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  15.02.2016  16.02.2016  29.02.2016       
25/2015  TEMPEST, a.s., Galvániho 17/B, 821 04 Bratislava; IČO: 31326650  Čiastková zmluva č.3/2015 k Rámcovej dohode č.149/20131.9  27 459,36  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  15.12.2015  22.12.2015  16.01.2016       
26/2015  Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava IČO: 30796491  Zmluva č.115910 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie  107,83  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  21.12.2015  22.12.2015  31.12.2015       
27/2015  Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava IČO: 30796491  Zmluva č.115927 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie  81,85  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  21.12.2015  22.12.2015  31.12.2015       
28/2015  Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava, IČO: 30796491  Zmluva č.115935 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie  200,40  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  21.12.2015  22.12.2015  31.12.2015       
Dodatok č.1/2015  exe,a.s.,Slávičie údolie 6,811 02 Bratislava; IČO: 17321450  Dodatok č.1/2015 k Zmluve o dielo zo dňa 25.10.2010  8 942,40  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  07.12.2015  08.12.2015  14.12.2015       
Dodatok č.1/2015  KOSIT,a.s.,Rastislavova 98,043 46 Košice; IČO: 36205214  Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme KONT.120L č.398/2015/SZ  12,48 / mesiac  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  30.11.2015  04.12.2015  na dobu neurčitú       
24/2015  VÚRUP,a.s.,Vlčie hrdlo,PO BOX 50,820 03 Bratislava; IČO: 35691310  Zmluva o dielo č.0706189/00CRZ  23 998,80  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  16.11.2015  19.11.2015  31.12.2015       
23/2015  Labeko,s.r.o.,Krajinská cesta 2929,921 01 Piešťany; IČO: 36239313  Zmluva o dielo  39 840,00  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  13.10.2015  14.10.2015  13.10.2017       
22/2015  Tempest,a.s.,Galvaniho 17B,821 04 Bratislava; IČO: 31326650  Čiastková zmluva č.2/2015 k Rámcovej dohode č.149/2013/1.9  111 427,37  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  16.09.2015  23.09.2015  17.10.2015       
21/2015  ProCare,a.s.,Einsteinova 23-25,851 01 Bratislava; IČO: 35890568  Zmluva č. 00156906/2015 o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby  23 343,55  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  26.08.2015  27.08.2015  26.08.2017       
20/2015  KOSIT,a.s., Rastislavova 98.043 46 Košice; IČO: 36205214  Zmluva o prenájme KONT.120 l, č.398/2015/SZ  11,52 / mesiac  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  27.07.2015  28.07.2015  na dobu neurčitú       
18/2015  EKOLAB,s.r.o.,Napájadlá 17,Košice; IČO: 31684165  Zmluva o dielo č.05/2015  24 000,00  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  26.06.2015  27.06.2015  31.12.2018       
19/2015  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra,Mlynská dolina 1,817 04 Bratislava; IČO: 31753604  Zmluva o dielo č: 60912,01-1746/15  24 000,00  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  26.06.2015  27.06.2015  31.12.2018       
17/2015  Tempest,a.s.,Galvaniho 17/B,821 04 Bratislava; IČO: 2020327716  Čiastková zmluva č.1/2015 k Rámcovej dohode č.149/2013/1.9  1 103,16  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  22.06.2015  25.06.2015  23.07.2015       
Dodatok č. 1/2015 k Zmluve o združenej dodávke elektriny  Stredoslovenská energetika,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina; IČO: 36403008  Dodatok č.1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny  0,00  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  10.06.2015  12.06.2015  na dobu neurčitú       
16/2015  AutoCont SK,a.s.,Einsteinova 24,851 01 Bratislava; IČO: 36396222  Rámcová dohoda  0,00  MŽP SR, Nám.Ľ.Štúra 1,812 35 Bratislava; IČO: 42181810  04.06.2015  05.06.2015  05.06.2019       
15/2015  eBIZ Corp.,s.r.o.,Lehotského 1, 811 06 Bratislava; IČO: 35758643  Rámcová dohoda  23 998,80  SIŽP, Jeséniova 17D, Bratislava  29.05.2015  03.06.2015  na dobu neurčitú       
13/2015  KKG NEMEC SK, s.r.o.,Roľnícka 65,831 07 Bratislava; IČO: 46168435  Servisná zmluva č.130LC/2015  24 000,00  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  04.05.2015  16.05.2015  na dobu neurčitú       
12/2015  Environmentálny fond,Martinská 49,821 05 Bratislava; IČO: 30796491  Zmluva č. 109484 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie  2 685,60  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  27.04.2015  28.04.2015  31.12.2015       
10/2015  SIŽP ,Jeséniova 17D,831 01 Bratislava; IČO: 00156906  Kúpna zmluva č.5/2015  774,27  Ing.Angelika Theinerová,Letná 38,040 01 Košice  26.03.2015  28.03.2015  na dobu neurčitú       
9/2015  SIŽP, Jeséniova 17D,831 01 Bratislava; IČO: 00156906  Kúpna zmluva č.2/2015  302,78  Peter Bohumel, Úzka 51/6,951 06 Vinodol  24.03.2015  25.03.2015  na dobu neurčitú       
6/2015  SIŽP, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava; IČO: 00156906  Kúpna zmluva č.1/2015  891,85  Jozef Friš, Novackého 2,841 05 Bratislava  20.03.2015  21.03.2015  na dobu neurčitú       
7/2015  SIŽP, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava; IČO: 00156906  Kúpna zmluva č.3/2015  887,08  JUDr.Milan Lovich, Eisnerova 44,841 03 Bratislava  20.03.2015  21.03.2015  na dobu neurčitú       
8/2015  SIŽP, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava; IČO: 00156906  Kúpna zmluva č.4/2015  773,72  Pavol Sloboda,Podolie 446,916 22 Podolie  20.03.2015  21.03.2015  na dobu neurčitú       
5/2015  Le Cheque Dejeuner,s.r.o.,Tomášikova 23D,821 01 Bratislava; IČO: 31396674  Komisionárska zmluva na poskytovanie stravovania  239 998,80  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  20.02.2015  24.02.2015  20.02.2017       
1/2015  Linde Gas,k.s.,Tuhovská 3,831 06 Bratislava; IČO: 31373861  Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č.361479157  87,60 / 3 fľaše  SIŽP, Jeséniova 17D, Bratislava  05.02.2015  06.02.2015  31.12.2015       
2/2015  Linde Gas,k.s.,Tuhovská 3,831 06 Bratislava; IČO: 31373861  Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č.361479160  87,60 / 4 fl.  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  05.02.2015  06.02.2015  31.12.2015       
3/2015  Linde Gas,k.s.,Tuhovská 3,831 06 Bratislava; IČO: 31373861  Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č.361479159  87,60 / 4 fl.  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  05.02.2015  06.02.2015  31.12.2015       
4/2015  Linde Gas,k.s.,Tuhovská 3,831 06 Bratislava; IČO: 31373861  Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č.361479156  87,60 / 4 fl.  SIŽP Jeséniova 17D, Bratislava  05.02.2015  06.02.2015  31.12.2015       
Dodatok č.1/2014  Ing.Dušan Ďuriš,Kaštieľska 203,020 61 Lednické Rovne;  Dodatok č.1/2014 k Zmluve o nájme garáže č.29/3013 zo dňa 10.12.2013  26,00 / mesiac  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  15.12.2014  01.01.2015  na dobu neurčitú       
Dodatok č.1/2014  Ing.Ján Gajdoš,Bajzova 8401/48A,010 01 Žilina;  Dodatok č.1/2014 k Zmluve o nájme garáže s príslušenstvom č.14/2012  25,00 / mesiac  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  12.12.2014  01.01.2015  na dobu neurčitú       
27/2014  M.V.K. - Security,s.r.o., Sklenárova 20,821 09 Bratislava; IČO: 35948353  Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby  23 998,80  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  23.12.2014  24.12.2014  23.12.2016       
26/2014  TEMPEST,a.s.,Galvaniho 17B,821 04 Bratislava; IČO: 2020327716  Čiastková zmluva č.4/2014 k Rámcovej dohode č.149/2013/1.9  153 873,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  22.12.2014  23.12.2014  na dobu neurčitú       
25/2014  TEMPEST,a.s.,Galvaniho 17B,821 04 Bratislava; IČO: 2020327716  Čiastková zmluva č.3/2014 k Rámcovej dohode č.149/2013/1.9  4 680,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  03.11.2014  04.11.2014  na dobu neurčitú       
11/2015  Slovenská pošta,a.s.,Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica; IČO: 36631124  Zmluva o umiestnení,prevádzkovaní technického vybavenia a o zapojení do centrálneho systému evidencie poplatkov  0,00  SIŽP, Jeséniova 17D,831 01 Bratislava; IČO: 00156906  03.11.2014  04.11.2014  na dobu neurčitú       
24/2014  SLOVGAST,a.s.,Vlčie hrdlo 2,820 03 Bratislava 23; IČO: 00896390  Obchodná zmluva o poskytovaní stravovania zamestnancov s príspevkom zamestnávateľa  3,80 / obed  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  30.10.2014  31.10.2014  na dobu neurčitú       
23/2014  Environmentálny fond,Bukureštská 4,813 26 Bratislava; IČO: 30796491  Zmluva č. 10622208U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie  2 708,46  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  18.09.2014  19.09.2014  31.12.2014       
22/2014  PLUSIM,s.r.o.,Staré Grunty 36,841 04 Bratislava; IČO: 35818565  Zmluva o dielo  23 998,80  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  17.09.2014  18.09.2014  na dobu neurčitú       
21/2014  STAFIN PLUS,s.r.o.,Ševčenkova 10,851 01 Bratislava; IČO: 43892701  Zmluva o dielo  23 998,80  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  03.09.2014  04.09.2014  na dobu neurčitú       
20/2014  Environmentálny fond,Bukureštská 4,813 26 Bratislava; IČO: 30796491  Zmluva č. 103703 08U01 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie  180,20  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  24.07.2014  25.07.2014  31.12.2014       
19/2014  Environmentálny fond, Bukureštská 4,913 26 Bratislava; IČO: 30796491  Zmluva č. 102954 08U01 o poskytnutí podpory z Envirofondu formou dotácie  20 406,02  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  16.07.2014  17.07.2014  31.12.2014       
18/2014  Tempest,a.s.,Galvaniho 17B,821 04 Bratislava; IČO: 2020327716  Čiastková zmluva č.2/2014 k Rámcovej dohode č.149/2013/1.9  202,08  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  11.07.2014  12.07.2014  na dobu neurčitú       
17/2014  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra,Mlynská dolina 1,817 04 Bratislava; IČO: 31753604  Zmluva o výpožičke nebytových priestotrov č.110-13-166/2014  4 246,13  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  10.06.2014  11.06.2014  31.03.2016       
16/2014  MEOPTIS,s.r.o.,Lachova 37,851 03 Bratislava; IČO: 31371485  Zmluva o združenej dodávke elektriny č.13/2014/KE  0,055/kWh+0,65/mes.  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  14.05.2014  15.05.2014  na dobu neurčitú       
13/2014  Vodohospodárska výstavba,š.p.,Karloveská 2,842 04 Bratislava; IČO: 00156752  Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č.9515/330/2007 uzatvorenej dňa 23.11.2007  0,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  24.04.2014  25.04.2014  31.05.2014       
14/2014  Vodohospodárska výstavba,š.p.,Karloveská 2,842 04 Bratislava; IČO: 00156752  Dohoda o zrušení Zmluvy č.797/120/2005 uzatvorenej dňa 1.2.2005  0,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  24.04.2014  25.04.2014  31.05.2014       
15/2014  Vodohospodárska výstavba,š.p.,Karloveská 2,842 04 Bratislava; IČO: 00156752  Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme č.CZ 1940/2009 uzatvorenej dňa 29.1.2009 a Zmluvy o nájme č.2004/2400/0256 uzatvorenej dňa 2.2.2004  0,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  24.04.2014  25.04.2014  31.05.2014       
12/2014  Ing.Anna Karelová,Hodálova 3,841 01 Bratislava; IČO: 317838  Zmluva o nájme garáže  60,00 / mesiac  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  20.03.2014  01.04.2014  31.03.2016       
11/2014  AQUA PRO,s.r.o.,Pod Furčou 7,040 01 Košice; IČO: 36184683  Rámcová kúpna zmluva č. 2014042  151,20  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  12.03.2014  13.03.2014  13.03.2016       
10/2014  PHOTOMAP,s.r.o.,Poludníková 1453/3,040 12 Košice; IČO: 36572047  Licenčná zmluva č. 14013  3 540,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  10.03.2014  11.03.2014  11.04.2014       
9/2014  Tempest,a.s.,Galvaniho 17/B,821 04 Bratislava; IČO: 2020327716  Čiastková zmluva č.1/2014 k Rámcovej dohode č.149/2013/1.9  10 107,62  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  18.02.2014  19.02.2014  na dobu neurčitú       
Dodatok č.7/2014 k prevádzkovej servisnej zmluve č.1/2008/SIŽP  PlusComp,s.r.o.,Dúbravská cesta 9,845 31 Bratislava; IČO: 17218483  Dodatok č.7 k prevádzkovej servisnej zmluve č.1/2008/SIŽP z 25.9.2008  545,54 / mesiac  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  17.02.2014  18.02.2014  na dobu neurčitú       
8/2014  VÚRUP,a.s.,Vlčie hrdlo, PO BOX 50,820 03 Bratislava; IČO: 35691310  Zmluva o dielo č. 7576/2014  239 998,80  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  17.02.2014  18.02.2014  na dobu neurčitú       
7/2014  RNDr.Ján Greguš,PhD.,Čmelíkova 5,821 03 Bratislava;  Mandátna zmluva  800,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  13.02.2014  14.02.2014  na dobu neurčitú       
Dodatok č.1/2014  Danica Zaputilová,Rastislavova 56,040 01 Košice; IČO: 41035968  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb z 28.7.2004  100,00 / mesiac  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  31.01.2014  01.02.2014  na dobu neurčitú       
3/2014  Kooperativa Poisťovňa,a.s.,Štefanovičova 4,816 23 Bratislava; IČO: 00585441  Poistná zmluva - povinné poistenie súboru motorových vozidiel  332,00 / rok  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  28.01.2014  29.01.2014  31.01.2018       
4/2014  Kooperativa Poisťovňa,a.s.,Štefanovičova 4,816 23 Bratislava; IČO: 00585441  Havarijné poistenie motorových vozidiel  3 891,40 / rok  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  28.01.2014  29.01.2014  31.01.2018       
5/2014  Kooperativa Poisťovňa,a.s.,Štefanovičova 4,816 23 Bratislava; IČO: 00585441  Poistná zmluva č.80-01061249 - poistenie majetku  1 463,70 / rok  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  28.01.2014  29.01.2014  31.01.2018       
6/2014  AutoCont SK,a.s.,Einsteinova 24,851 01 Bratislava; IČO: 36396222  Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na zabezpečenie servisu tlačiarní a kopírok, č. KE/OD/2014/6  0,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  27.01.2014  28.01.2014  na dobu neurčitú       
Dodatok č.1/2014 k Zmluve č.1/2013 z 21.12.2012  GTS Slovakia,s.r.o.,Einsteinova 24,851 01 Bratislava; IČO: 46303502  Špecifikácia Služby GTS Ethernet Line  199,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  14.01.2014  15.01.2014  na dobu neurčitú       
1/2014  SLOVNAFT,a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava; IČO: 31322832  Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o bezhotovostnom nákupe PHM  258 816,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  27.12.2013  09.01.2014  na dobu neurčitú       
33/2013  Slovenský hydrometeorologický ústav,Jeséniova 17,833 15 Bratislava; IČO: 00156884  Dohoda o urovnaní č.I.386-700-2013  42 319,32  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  30.12.2013  31.12.2013  na dobu neurčitú       
32/2013  Linde Gas,k.s.,Tuhovská 3,831 06 Bratislava; IČO: 31373861  Zmluva na dodávky plynov vo fľašiach,zväzkoch fliaš,kvapalných plynov a služieb č.SE-13-12-18-ZP-1-B  1 545,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  20.12.2013  30.12.2013  na dobu neurčitú       
30/2013  Tempest,a.s.,Galvaniho 17B,821 04 Bratislava; IČO: 31326650  Čiastková zmluva č.1/2013 k Rámcovej dohode č.149/2013/1.9  29 700,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  18.12.2013  19.12.2013  na dobu neurčitú       
2/2014  Environmentálny fond,Bukureštská 4,813 26 Bratislava; IČO: 30796491  Zmluva č.10151808U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie  1 484,95  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  16.12.2013  17.12.2013  31.12.2013       
31/2013  RNDr.Ján Greguš,PhD.,Čmelíkova 5,821 03 Bratislava;  Mandátna zmluva  1 327,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  12.12.2013  13.12.2013  na dobu neurčitú       
29/2013  Ing.Dušan Ďuriš,Kaštieľska 203,020 61 Lednické Rovne  Zmluva o nájme garáže s príslušenstvom  20,00 / mesiac  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  10.12.2013  11.12.2013  na dobu neurčitú       
28/2013  Environmentálny fond,Bukurešstská 4,813 26 Bratislava; IČO: 30796491  Zmluva č.10009208U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie  1 496,16  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  03.12.2013  04.12.2013  31.12.2013       
27/2013  DANUBIASERVICE,a.s.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Kúpna zmluva  159 999,60  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  26.11.2013  27.11.2013  15.12.2013       
Dodatok č.1/2013 k Zmluve o dielo č.3/2011 z 31.1.2011  Peter Pillaj-TECHNOSTAV,Novozámocká 195,949 05 Nitra; IČO: 22681612  Zmluva o dielo č.3/2011 o vykonaní služieb a čistiacich prác  597,43 / mesiac  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  11.11.2013  12.11.2013  na dobu neurčitú       
Dodatok č.11/2013 k zmluve zo dňa 20.12.2001  Ing.Marián Dubský - DUAS,Predmestská 1350,010 01 Žilina; IČO: 10950966  Dodatok č.11 k Zmluve o dielo č.116/Dý/2001  704,56 / mesiac  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  31.10.2013  01.11.2013  na dobu neurčitú       
26/2013  SIŽP ,Karloveská 2, 842 22 Bratislava; IČO: 00156906  Zmluva na dodávky druhotných surovín  0,00  KOL-EKO, s.r.o.,I.Bukovčana 8,841 07 Bratislava; IČO: 31394388  01.10.2013  02.10.2013  na dobu neurčitú       
Dodatok č.1/2013 k Zmluve o poskytnutí dotácie  Environmentálny fond,Bukureštská 4,813 26 Bratislava; IČO: 30796491  Zmluva č. 9545908U01 z 13.6.2013 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie  43 052,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  16.09.2013  17.09.2013  31.12.2013       
20/2013  ALEX - kovový a školský nábytok,s.r.o.,Hadovská 870,945 01 Komárno; IČO: 36553859  Kúpna zmluva  14 917,92  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  02.09.2013  03.09.2013  na dobu neurčitú       
21/2013  RNDr.Ján Greguš,PhD.,Čmelíkova 5,821 03 Bratislava;  Mandátna zmluva - VO  1 327,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  02.09.2013  03.09.2013  na dobu neurčitú       
25/2013  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  Príkazná zmluva č. 121/2013/1.9  0,00  MŽP SR, Bratislava  07.08.2013  08.08.2013  na dobu neurčitú       
18/2013  Le Cheque Dejeuner,s.r.o.,Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava; IČO: 31396674  Komisionárska zmluva  156 000,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  31.07.2013  01.08.2013  31.07.2014       
19/2013  SIŽP,Karloveská 2,842 22 Bratislava; IČO: 00156906  Zmluva o prevode správy pohľadávok štátu č.ZoPSPŠ/1/2013  0,00  Environmentálny fond,Bukureštská 4,813 26 Bratislava; IČO: 30796491  24.07.2013  25.07.2013  na dobu neurčitú       
15/2013  SIŽP,Karloveská 2,842 22 Bratislava; IČO: 00156906  Príkazná zmluva č.95/2013/1.9  0,00  MŽP SR  20.06.2013  27.06.2013  na dobu neurčitú       
14/2013  RNDr.Ján Greguš,PhD.,Čmelíkova 5,821 03 Bratislava;  Mandátna zmluva  1 327,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  25.06.2013  26.06.2013  na dobu neurčitú       
17/2013  SIŽP,Karloveská 2,842 22 Bratislava; IČO: 00156906  Príkazná zmluva č.90/2013/1.9  0,00  MŽP SR  12.06.2013  15.06.2013  na dobu neurčitú       
13/2013  Environmentálny fond,Bukureštská 4,813 26 Bratislava; IČO: 30796491  Zmluva č. 95459 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu  43 052,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  13.06.2013  14.06.2013  31.12.2013       
24/2013  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  Príkazná zmluva č. 74/2013/1.9  0,00  MŽP SR, Bratislava  12.06.2013  13.06.2013  na dobu neurčitú       
Dodatok č.3/2013 k zmluve č.27/2007  Slovenský vodohospodársky podnik,š.p.,Radičné námestie č.8,969 55 Banská Štiavnica; IČO: 36022047  Nájomná zmluva č.9515/330/2007 o nájme nehnuteľností  453,39  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  10.06.2013  11.06.2013  31.12.2018       
22/2013  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  Príkazná zmluva č. 47/2013/1.9.  0,00  MŽP SR, Bratislava  31.05.2013  03.06.2013  na dobu neurčitú       
23/2013  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  Príkazná zmluva č.62/2013/1.9.  0,00  MŽP SR Bratislava  31.05.2013  03.06.2013  na dobu neurčitú       
12/2013  Slovenská inšpekcia životného prostredia,Karloveská 2,842 22 Bratislava; IČO: 00156906  Kúpna zmluva č.4/2013  40,00  Ing.Pavol Melichár,Vinohradská 72,900 81 Šenkvice  20.05.2013  21.05.2013  na dobu neurčitú       
11/2013  Slovenská inšpekcia životného prostredia,Karloveská 2,842 22 Bratislava; IČO: 00156906  Kúpna zmluva č.2/2013  370,48  Ivana Kolbasová FOCUS, 072 06 Markovce 58; IČO: 46698264  07.05.2013  08.05.2013  na dobu neurčitú       
9/2013  Slovenská inšpekcia životného prostredia,Karloveská 2,842 22 Bratislava; IČO: 00156906  Kúpna zmluva č.3/2013  365,33  Erik Hanko,Partizánska 172,976 11 Selce  29.04.2013  30.04.2013  na dobu neurčitú       
10/2013  RNDr.Ján Greguš,PhD.,Čmelíkova 5,821 03 Bratislava; I  Mandátna zmluva  1 327,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  25.04.2013  26.04.2013  na dobu neurčitú       
16/2013  SIŽP,Karloveská 2,842 22 Bratislava; IČO: 00156906  Príkazná zmluva č.40/2013/1.9  0,00  MŽP SR  12.04.2013  26.04.2013  na dobu neurčitú       
8/2013  Slovenská inšpekcia životného prostredia,Karloveská 2,842 22 Bratislava; IČO: 00156906  Kúpna zmluva č.1/2013  384,77  Radim Čatloš,Iľjušinova 4,851 01 Bratislava  24.04.2013  25.04.2013  na dobu neurčitú       
7/2013  KKG NEMEC SK,s.r.o.,Roľnícka 65,831 07 Bratislava; IČO: 46168435  Servisná zmluva č:198SR/2012  2 190,96 / rok  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  08.04.2013  09.04.2013  na dobu neurčitú       
6/2013  Ing.Jana Czocherová AXA,Štúrova 870/26,031 01 Liptovský Mikuláš; IČO: 35164204  Zmluva o poskytovaní služieb č.01/2013  340,00 / 1 audit  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  02.04.2013  03.04.2013  30.06.2013       
4/2013  LABEKO,s.r.o.,Krajinská cesta 2929,921 01 Piešťany; IČO: 362393123  Zmluva o dielo  39 840,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  25.03.2013  26.03.2013  31.12.2014       
5/2013  Stredoslovenská energetika,a.s.,Pri Rajčianke 2927/8,010 47 Žilina; IČO: 36442151  Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy, č.4207218061  5 127,00/ polrok  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  06.03.2013  07.03.2013  na dobu neurčitú       
Dodatok č. 6/2013 k zmluve č.15/2008  PlusComp,s.r.o.,Dúbravská cesta 9,845 31 Bratislava; IČO: 17318483  Dodatok č.6 k prevádzkovej servisnej zmluve č.1/2008/SIŽP z 25.9.2008  538,00 / mesiac  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  01.02.2013  01.03.2013  na dobu neurčitú       
Dodatok č.2/2013 k zmluve  SEGAL Security,s.r.o.,Priemyselná 2,949 01 Nitra; IČO: 0036667854  Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení ochrany objektu z 1.9.2006  109,34 / mesiac  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  15.02.2013  16.02.2013  na dobu neurčitú       
3/2013  VÚRUP,a.s.,Vlčie hrdlo,PO BOX 50,820 03 Bratislava; IČO: 35691310  Zmluva o dielo 7576/2013  139 415,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  11.02.2013  12.02.2013  11.02.2014       
Dodatok č.1/2013 k zmluve č.3/2013  VÚRUP,a.s.,Vlčie hrdlo,PO BOX 50, 820 03 Bratislava; IČO:35691310  Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.7576/2013 z 11.2.2013  6 696,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  11.02.2013  12.02.2013  31.12.2013       
2/2013  RNDr.Ján Greguš,PhD.,Čmelíkova 5,821 03 Bratislava;  Mandátna zmluva  1 327,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  30.01.2013  31.01.2013  na dobu neurčitú       
Dodatok č.8/2012 k Zmluve z 15.12.2000  Ivica Sýkorová, Blagoevova 2,851 04 Bratislava; IČO: 32174209  Dodatok č.8 k Zmluve o dielo z 15.12.2000  1 099,50 / mesiac  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  20.12.2012  01.01.2013  na dobu neurčitú       
31/2012  Slovenský hydrometeorologický ústav,Jeséniova 17,833 15 Bratislava; IČO:00156884  Dohoda o urovnaní  56 239,30  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  21.12.2012  22.12.2012  na dobu neurčitú       
1/2013  GTS Slovakia,s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava; IČO: 35795662  Zmluva o poskytovaní verejných služieb č:038BB2012MMI  473,00 / mesiac  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  21.12.2012  22.12.2012  na dobu neurčitú       
30/2012  Slovenská agentúra životného prostredia,Tajovského 28,975 90 Banská Bystrica; IČO: 00626031  Zmluva SAŽP CEI/2012/80 o zabezpečení prevádzky a prístupu do privátnej dátovej siete MŽP SR ŽP Net  4 406,76  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  20.12.2012  21.12.2012  na dobu neurčitú       
29/2012  DANUBIASERVICE, a.s., Rožňavská 30, 821 04 Bratislava IČO: 31397549  Kúpna zmluva na dodanie troch osobných motorových automobilov  31 953,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  10.12.2012  12.12.2012  na dobu neurčitú       
28/2012  Slovenská agentúra životného prostredia,Tajovského 28,975 90 Banská Bystrica IČO: 00626031  Zmluva o vytvorení diela, č:SAŽP CEI/2012/130  757,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  27.11.2012  28.11.2012  07.12.2012       
26/2012  RNDr.Ján Greguš,PhD.,Čmelíkova 5,821 03 Bratislava;  Mandátna zmluva  1 327,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  29.10.2012  30.10.2012  na dobu neurčitú       
27/2012  RNDr. Ján Greguš,PhD.,Čmelíkova 5,821 03 Bratislava;  Mandátna zmliva - VO - autá  1 327,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  29.10.2012  30.10.2012  na dobu neurčitú       
Dodatok č.1/2012 k Zmluve č.19/2011  EKO-TERM SERVIS,s.r.o.,Napájadlá 11,040 12 Košice IČO: 31695671  Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 1142-1/2011 z 19.10.2011  97 800,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  04.09.2012  08.09.2012  na dobu neurčitú       
25/2012  Kooperativa Poisťovňa,a.s.,Štefanovičova 4,816 23 Bratislava IČO: 00585441  Poistná zmluva,Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla  184,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  17.07.2012  19.07.2012  31.01.2014       
23/2012  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra,Mlynská dolina 1,817 04 Bratislava IČO: 31753604  Zmluva o dielo č. 609 12  12 000,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  16.07.2012  17.07.2012  31.12.2014       
24/2012  EKOLAB,s.r.o.,Napájadlá 17,040 12 Košice IČO: 31684165  Zmluva o dielo  12 000,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  16.07.2012  17.07.2012  31.12.2014       
22/2012  Linde Gas,k.s.,Odborárska 23,831 02 Bratislava IČO: 31373861  Zmluva na dodávky plynov vo fľašiach,zväzkoch fliaš,kvapalných plynov a služieb, č: SE-12-03-12-ZP-1-C  1 545,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  10.07.2012  11.07.2012  31.12.2013       
18/2012  LABEKO,s.r.o.,Krajinská cesta 2929,921 01 Piešťany IČO: 36239313  Zmluva o dielo pre poskytovanie činností kontrolného laboratória v súlade s akreditačnými kritériami  19 920,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  28.06.2012  29.06.2012  31.12.2012       
19/2012  SECAR KOŠICE,s.r.o.,Alejová 5,040 11 Košice IČO: 36185001  Zmluva o poskytnutí technickej služby č.200/056/2012  972,80  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  28.06.2012  29.06.2012  na dobu neurčitú       
20/2012  SECAR KOŠICE,s.r.o., Alejová 5, 040 11 Košice IČO: 36185001  Zmluva o poskytnutí technickej služby č.200/057/2012  972,80  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  28.06.2012  29.06.2012  na dobu neurčitú       
21/2012  SECAR KOŠICE,s.r.o., Alejová 5, 040 11 Košice IČO: 36185001  Zmluva o poskytnutí technickej služby č.200/058/2012  972,80  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  28.06.2012  29.06.2012  na dobu neurčitú       
16/2012  KOOPERATIVA Poisťovňa,a.s.,Štefanovičova 4,816 23 Bratislava IČO: 00585441  Havarijné poistenie motorových vozidiel, č. 5511018326  4 623,53 / rok  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  26.06.2012  27.06.2012  31.01.2014       
17/2012  KOOPERATIVA Poisťovňa,a.s.,Štefanovičova 4,816 23 Bratislava IČO: 00585441  Poistná zmluva - poistenie zodpobednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č.355/0100322  184,00 / rok  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  26.06.2012  27.06.2012  31.01.2014       
15/2012  KOOPERATIVA Poisťovňa,a.s.,Vienna Insurance Group,Štefanovičova 4,816 23 Bratislava IČO:00585441  Poistná zmluva č. 80 - 01018346  1 951,60 / rok  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  25.06.2012  26.06.2012  31.01.2014       
14/2012  Ing.Ján Gajdoš,Bajzova 8401/48 A, 010 01 Žilina  Zmluva o nájme garáže s príslušenstvom  240,00 / rok  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  27.04.2012  18.05.2012  na dobu neurčitú       
13/2012  SECAR,.s.r.o,Hattalova 12/A,831 03 Bratislava  Zmluva o poskytovaní služieb č.325/EUROJACK/2012  257,31  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  16.05.2012  17.05.2012  na dobu neurčitú       
Dodatok č.2/2012 k zmluve č.CZ 1940/2009  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Radničné námestie č. 8, 969 55 Banská Štiavnica  Dodatok č. 2/2012 k zmluve č. CZ1940/2009 o nájme nebytových priestorov  2 064,29  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  04.05.2012  05.05.2012  31.12.2016       
Dodatok č.1/2012 k zmluve č.17/2011  ECM MONITORY,s.r.o.,Kuzmányho 57,040 01 Košice IČO: 31680372  Dodatok č.1/2012 k Zmluve o dielo č. 1142/2011 z 27.9.2011  0,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  16.04.2012  20.04.2012  na dobu neurčitú       
10/2012  Environmentálny fond,Bukureštská 4,813 26 Bratislava IČO: 30796491  Zmluva č.8613208U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie  30 000,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  30.03.2012  03.04.2012  31.12.2012       
Dodatok č.8/2012 k zmluve č.2/2001  Igor Goruša-I.E.G.,stravovacie služby,Tomášikova 28,821 01 Bratislava IČO: 11707402  Dodatok č.8/2012 k Zmluve na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov č.2/2001  3,46 / 1 lístok  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  30.03.2012  01.04.2012  na dobu neurčitú       
9/2012  Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.,Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava IČO: 00151700  Zmena poistnej zmluvy majetku a nehnuteľností  4 871,06  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  26.01.2012  01.04.2012  na dobu neurčitú       
12/2012  Auto-umyservis, s.r.o., Chrobákova 20, 841 02 Bratislava IČO: 35971002  Rámcová zmluva o poskytovaní služieb  4,40 / 1 auto  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  30.03.2012  01.04.2012  na dobu neurčitú       
8/2012  RNDr.Ján Greguš,PhD.,Čmelíkova 5,821 03 Bratislava  Mandátna zmluva  1 327,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  22.03.2012  23.03.2012  na dobu neurčitú       
Dodatok č.5/2012 k zmluve č.15/2008  PlusComp, s.r.o.,Dúbravská cesta 9,845 31 Bratislava IČO: 17318483  Dodatok č. 5/2012 k prevádzkovej servisnej zmluve č.1/2008/SIŽP zo dňa 25.9.2008  519,31 / mesiac  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  06.02.2012  01.03.2012  na dobu neurčitú       
4/2012  Slovenská inšpekcia životného prostredia, Karloveská 2, 842 22 Bratislava IČO: 00156906  Zmluva o nájme nebytových priestorov  5 560,00  Sk - technik, s.r.o., Jaseňova 36, 010 01 Žilina IČO: 36408972  20.01.2012  07.02.2012  31.12.2016       
5/2012  Slovenská inšpekcia životného prostredia, Karloveská 2, 842 22 Bratislava IČO: 00156906  Zmluva o nájme nebytových priestorov  623,60  Igor Chuchút, Lichardova 15, 010 01 Žilina IČO: 10949666  20.01.2012  07.02.2012  31.12.2016       
6/2012  Slovenská inšpekcia životného prostredia, Karloveská 2, 842 22 Bratislava IČO: 00156906  Zmluva o nájme nebytových priestorov  623,60  MVDr. Juraj Příhoda, CSc., Ul. Jána Milca 42, 010 01 Žilina IČO: 37972308  20.01.2012  07.02.2012  31.12.2016       
Dodatok č.5/2012 k zmluve z 30.1.2004  TRADIMEX,s.r.o.,Zvolenská cesta 27,974 27 Banská Bystrica IČO: 30223601  Dodatok č.5/2012 k zmluve o závodnom stravovaní zo dňa 30.1.2004  2,94  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  27.01.2012  01.02.2012  na dobu neurčitú       
7/2012  VÚRUP, a.s.,Vlčie hrdlo,PO BOX 50,820 03 Bratislava IČO: 35691310  Zmluva o dielo č. 7252.12  6 696,00  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  31.01.2012  01.02.2012  31.12.2012       
1/2012  VÚRUP,a.s.,Vlčie hrdlo, PO BOX 50, 820 03 Bratislava IČO: 35691310  Čiastková zmluva o dielo č. 75762.12  13 2476,40  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  17.01.2012  20.01.2012  31.12.2012       
2/2012  Linde Gas,k.s.,Odborárska 23,831 02 Bratislava IČO: 31373861  Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č. 360775612  118,80  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  18.01.2012  19.01.2012  30.06.2012       
3/2012  SLOVGAST,spotr.družstvo,Vlčie hrdlo 2,820 03 Bratislava IČO: 00896390  Obchodná zmluva o poskytovaní stravovania zamestnancom s príspevkom zamestnávateľa  3,80 / menu  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  18.01.2012  19.01.2012  na dobu neurčitú       
Dodatok č.1/2012 k rámcovej dohode č.11/2011  VÚRUP,a.s.,Vlčie hrdlo,PO BOX 50, 820 03 Bratislava IČO: 35691310  Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č.7576.11 zo 16.6.2011  1 363,68  SIŽP Karloveská 2, Bratislava  17.01.2012  18.01.2012  16.06.2013