Zmluvy SIŽP >       

Zoznam zmlúv SIŽP
zmluvy, ktorých platnos skončila v období do 9. júla 2010

 
Vyhlada text: Počet položiek: 83
 
Všetky sumy v tabužkách sú uvádzané v eurách s DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,126
Číslo zmluvy Dodávatež Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II.polroku 2010 Rezort Objednávatež Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka      
1/2001  ECM ECO Monitoring, a.s., Bratislava  Kúpna zmluva č. 328/0123  52 867,62    MŽP SR  SIŽP  27.07.2001  31.12.2001         
1/2002  Auto Valušek s.r.o. Bratislava  Kúpna zmluva  93 915,95    MŽP SR  SIŽP  08.07.2002  31.12.2002         
2/2002  SLOVAKTUAL, Martin  Zmluva o dielo č.441/2002  28 087,20    MŽP SR  SIŽP  29.07.2002  31.12.2002         
3/2002  IGOR CHUCHUT, Žilina  Zmluva o dielo  31 521,76    MŽP SR  SIŽP  06.09.2002  31.12.2002         
4/2002  INSEKO a.s., Žilina  Kúpna zmluva č.141/17/2002  66 602,87    MŽP SR  SIŽP  12.08.2002  31.12.2002         
1/2003  AMC Žilina, s.r.o., Žilina  Kúpna zmluva  33 943,80    MŽP SR  SIŽP  30.10.2003  31.12.2003         
2/2003  C.C.C. s.r.o., Bratislava  Kúpna zmluva č. 00210/2003OD  62 784,31    MŽP SR  SIŽP  24.10.2003  31.12.2003         
3/2003  INSEKO a.s., Žilina  Kúpna zmluva č. 141/12/2003  19 379,88    MŽP SR  SIŽP  05.12.2003  31.12.2003         
4/2003  Autopolis s.r.o., Bratislava  Kúpna zmluva  81 390,83    MŽP SR  SIŽP  27.11.2003  31.12.2003         
5/2003  Auto Valušek s.r.o., Bratislava  Kúpna zmluva č.006/03  86 330,84    MŽP SR  SIŽP  03.12.2003  31.12.2003         
6/2003  AUTO-IMPEX, s.r.o., Bratislava  Kúpna zmluva  125 871,34    MŽP SR  SIŽP  16.12.2003  31.12.2003         
7/2003  ENERGO, a.s., Banská Bystrica  Kúpna zmluva č.01/2003-SIŽP  394 748,06    MŽP SR  SIŽP  19.12.2003  31.12.2003         
1/2004  IMPROMAT-Slov.,s.r.o., Bratislava  Kúpna zmluva č.10/2004  23 660,96    MŽP SR  SIŽP  23.09.2004  31.12.2004         
2/2004  Auto Valušek s.r.o., Bratislava  Kúpna zmluva č.HS86/04  46 244,44    MŽP SR  SIŽP  29.11.2004  31.12.2004         
3/2004  AUTOTREND s.r.o., Bratislava  Kúpna zmluva  26 455,55    MŽP SR  SIŽP  30.11.2004  31.12.2004         
4/2004  CREDO-TRADE s.r.o., Nové Mesto nad Váhom  Zmluva o dielo  40 085,74    MŽP SR  SIŽP  13.12.2004  31.12.2004         
5/2004  REDING a.s., Bratislava  Zmluva o dielo 04 009  286 817,07    MŽP SR  SIŽP  20.10.2004  31.12.2005         
5/2004  REDING a.s., Bratislava  Dodatok č.1  20 358,63    MŽP SR  SIŽP  08.07.2005  31.12.2005         
5/2004  REDING a.s., Bratislava  Dodatok č.2  23 142,34    MŽP SR  SIŽP  17.08.2005  31.12.2005         
5/2004  REDING a.s., Bratislava  Dodatok č.3  5 018,16    MŽP SR  SIŽP  26.09.2005  31.12.2005         
1/2005  Bull Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava  Čiastková kúpna zmluva  17 664,74    MŽP SR  SIŽP  28.02.2005  31.12.2005         
2/2005  ECM ECO Monitoring a.s., Bratislava  Kúpna zmluva č.516/536  85 608,78    MŽP SR  SIŽP  03.11.2005  31.12.2005         
1/2006  VENTA PLUS s.r.o., Banská Bystrica  Zmluva o dielo  21 816,99    MŽP SR  SIŽP  05.05.2006  31.12.2006         
2/2006  VENTA PLUS s.r.o., Banská Bystrica  Zmluva o dielo  26 671,51    MŽP SR  SIŽP  05.05.2006  31.12.2006         
01/2006  AUTO VALUŠEK, Bratislava  Kúpna zmluva č. HS2211/06  14 385    MŽP SR  SIŽP  20.11.2006  31.12.2006         
02/2006  Elektromontáže Kalina, Košice  Zmluva o dielo č. 02-09-2006  4 806    MŽP SR  SIŽP  05.10.2006  10.11.2006         
03/2006  Ing. Jaromír Fotta, Košice  Zmluva o dielo 1/06  4 979    MŽP SR  SIŽP  01.12.2006  31.12.2006         
04/2006  KBC II spol. s.r.o., Košice  Zmluva o dielo č. 03-10-2006  5 395    MŽP SR  SIŽP  11.10.2006  11.11.2006         
05/2006  Linde Technické Plyny Slovensko k.s.  Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č. 99/02/06/K  260    MŽP SR  SIŽP  31.01.2006  31.01.2007         
06/2006  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica  Zmluva o vytvorení diela  9 952    MŽP SR  SIŽP  19.09.2006  31.12.2006         
01/2007  JUDr. Boris Spitzer, Bratislava  Zmluva o poskytovaní právnych služieb  8 058    MŽP SR  SIŽP  01.01.2007  31.12.2007         
02/2007  EL, s.r.o. Spišská Nová Ves  Zmluva o dielo - posudzovanie nebezpeč. odpadov  9 958    MŽP SR  SIŽP  02.01.2007  31.12.2007         
72074.07  SLOVNAFT VÚRUP Bratislava  Zmluva na odber a analýzu kvapalných ropných palív  146 053    MŽP SR  SIŽP  01.01.2007  31.12.2007         
11/2007  AG-ATELIÉR Banská Bystrica  Zmluva o dielo - projekt stavby  1 660    MŽP SR  SIŽP  08.05.2007  31.12.2007         
SVP17/2007  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica  Odber vzoriek vody a analýzy  33 194    MŽP SR  SIŽP  01.02.2007  31.12.2007         
8/2007  LABEKO s.r.o., Piešany  Zmluva o dielo - analýzy vzoriek prchavých látok  fakturácia    MŽP SR  SIŽP  03.04.2007  31.12.2007         
14/2007  KOL- EKO, Bratislava  Zmluva na odber, odvoz druhot. surovín - papier z archívu  podža potreby    MŽP SR  SIŽP  20.06.2007  31.12.2007         
2/2007  HM CONSULTING, Banská Bystrica  Mandátna zmluva - inžinierska činnos na stavbe B. Bystrica  498    MŽP SR  SIŽP  05.06.2007  30.10.2007         
5362608001/2007  ENVIRONMENTÁLNY FOND, Bratislava  Zmluva o dotácii na odstraňovanie znečistenia vôd  99 582    MŽP SR  SIŽP  05.06.2007  31.12.2007         
780023/2007  Technický skúšobný ústav, Piešany  Zmluva o odbere vzoriek a analýze regulovaných látok  fakturácia    MŽP SR  SIŽP  01.04.2007  31.12.2007         
18/2007  Jazyková škola, Žilina  Zmluva o zabezpečení jazykových kurzov  662    MŽP SR  SIŽP  10.09.2007  30.06.2008         
20/2007  SAŽP, Banská Bystrica  Zmluva o vytvorení registra kontrolnej činnosti ÚIOPaK  10 270    MŽP SR  SIŽP  03.09.2007  31.03.2008         
21/2007  AG-ATELIÉR, Banská Bystrica  Zmluva o dielo - projekt stavby  12 476    MŽP SR  SIŽP  25.09.2007  16.11.2007         
24/2007  Igor Chuchút, Žilina  Zmluva o dielo - oprava strechy  33 031    MŽP SR  SIŽP  01.10.2007  31.10.2007         
25/2007  Ing. Martin Petrák - PROMECON, Bratislava  Kúpna zmluva na dodávku počítačov  31 871    MŽP SR  SIŽP  23.07.2007  31.08.2007         
01/07  Ing. Jaromír Fotta, Košice  Zmluva o dielo na rekonštrukciu kotolne - budova IŽP Košice  4 972    MŽP SR  SIŽP  26.11.2007  31.12.2007         
HS 0612/07  AUTO VALUŠEK s.r.o. Bratislava  Kúpna zmluva na dodávaku osobného auta  13 805    MŽP SR  SIŽP  05.12.2007  31.12.2007         
29/2007  Igor Chuchút, Žilina  Zmluva o dielo - oprava sociálneho zariadenia na IŽP Žilina  6 807    MŽP SR  SIŽP  20.11.2007  10.12.2007         
30/2007  SAŽP Banská Bystrica  Zmluva o vytvorení databázy IPKZ  6 794    MŽP SR  SIŽP  20.11.2007  10.12.2007         
01/2008  JUDr. Boris Spitzer, Bratislava  Zmluva o poskytovaní právnych služieb  3 386    MŽP SR  SIŽP  01.01.2008  31.12.2008         
2/2008  SLOVNAFT VÚRUP a.s., Bratislava  Čiastková zmluva o dielo č. 72074.08  139 414    MŽP SR  SIŽP  01.01.2008  31.12.2008         
3/2008  SLOVNAFT VÚRUP a.s., Bratislava  Zmluva o dielo č. 7252.08  6 639    MŽP SR  SIŽP  01.01.2008  31.12.2008         
4/2008  ENVIRONMENTÁLNY FOND, Bratislava  Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie  99 582    MŽP SR  SIŽP  24.01.2008  31.12.2008         
5/2008  Linde Gas k.s. Bratislava  Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny  podža potreby    MŽP SR  SIŽP  01.02.2008  31.01.2009         
6/2008  Linde Gas k.s., Bratislava  Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny  podža potreby    MŽP SR  SIŽP  01.03.2008  28.02.2009         
7/2008  SLOVEKO a.s. Banská Bystrica  Zmluva o dielo č. 01/SE/08  329 958    MŽP SR  SIŽP  05.05.2008  30.11.2008         
8/2008  HM Consulting & Engineering s.r.o., Banská Bystrica  Mandátna zmluva 1/2008  3 042    MŽP SR  SIŽP  05.05.2008  30.11.2008         
9/2008  Technický skúšobný ústav Piešany š.p.  Zmluva o poskytnutie služby č. 300/1/2008  podža objednávky    MŽP SR  SIŽP  15.05.2008  31.12.2008         
10/2008  LABEKO s.r.o., Piešany  Zmluva o dielo pre poskytnutie činností kontrolného laboratória v súlade s akreditačnými kritériami  podža objednávky    MŽP SR  SIŽP  28.05.2008  31.12.2008         
11/2008  Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Žilina  Zmluva o dielo na poskytnutie služby  33 194    MŽP SR  SIŽP  26.05.2008  31.12.2008         
12/2008  Štefan Krešák, Seňa  Zmluva o dielo č. 7/2008  10 897    MŽP SR  SIŽP  06.06.2008  11.08.2008         
13/2008  Tibor Molokáč, Baška  Zmluva o dielo č. 1  6 723    MŽP SR  SIŽP  10.06.2008  01.07.2008         
17/2008  Skanska Technológie a.s., Košice  Zmluva o dielo č. 279/2008  33 055    MŽP SR  SIŽP  19.11.2008  31.12.2008         
18/2008  Igor Chuchút, Žilina  Zmluva o dielo na zhotovenie stavby  20 676    MŽP SR  SIŽP  02.09.2008  01.11.2008         
20/2008  EXE s.r.o., Bratislava  Zmluva o dielo na vykonanie vývojových a implementačných služieb  29 210    MŽP SR  SIŽP  11.11.2008  31.12.2008         
1/2009  Linde Gas k.s., Bratislava  Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny  238    MŽP SR  SIŽP  01.02.2009  31.01.2010         
2/2009  SLOVNAFT VÚRUP a.s., Bratislava  Zmluva o dielo č. 7573.09  33 193    MŽP SR  SIŽP  26.01.2009  30.04.2009         
4/2009  Linde Gas k. s., Bratislava  Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny  415    MŽP SR  SIŽP  01.03.2009  28.02.2010         
6/2009  SLOVNAFT VÚRUP a.s., Bratislava  Zmluva o dielo č. 7252.09  6 640    MŽP SR  SIŽP  01.03.2009  31.12.2009         
8/2009  AUTO VALUŠEK s.r.o., Bratislava  Kúpna zmluva č. HS0613/08  23 367    MŽP SR  SIŽP  18.11.2008  31.12.2008         
9/2009  Technický skúšobný ústav Piešany š.p.  Zmluva o poskytnutie služby č. 300/2/2009  podža potreby    MŽP SR  SIŽP  15.04.2009  31.12.2009         
10/2009  LABEKO s.r.o., Piešany  Zmluva o dielo pre poskytovanie činností kontrolného laboratória  podža potreby    MŽP SR  SIŽP  15.04.2009  31.12.2009         
11/2009  AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava  Kúpna zmluva  17 973    MŽP SR  SIŽP  09.04.2009  31.12.2009         
12/2009  Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Žilina  Zmluva o dielo na poskytnutie služby  24 895    MŽP SR  SIŽP  15.04.2009  31.12.2009         
13/2009  ENVIRONMENTÁLNY FOND, Bratislava  Zmluva č. 67713 08U01 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie  16 597    MŽP SR  SIŽP  07.05.2009  31.12.2009         
16/2009  SLOVNAFT VÚRUP a.s., Bratislava  Rámcová dohoda č. 7576.09  234 950    MŽP SR  SIŽP  22.05.2009  22.05.2001         
17/2009  SLOVNAFT VÚRUP a.s., Bratislava  Čiastková zmluva o dielo č. 75761.09  107 100    MŽP SR  SIŽP  25.05.2009  31.12.2009         
19/2009  Ing. Martin Petrák - PROMECON, Bratislava  Kúpna zmluva  38 711    MŽP SR  SIŽP  05.08.2009  31.12.2009         
20/2009  Linde Gas k. s., Bratislava  Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny  415    MŽP SR  SIŽP  01.09.2009  31.08.2009         
21/2009  BK TECH s.r.o., Banská Bystrica  Zmluva o dielo č. 01/09/2009  39 499    MŽP SR  SIŽP  04.09.2009  15.12.2009         
22/2009  ZAMRE s.r.o., Medzev  Zmluva o dielo č. 006/2009  3 482    MŽP SR  SŽP  12.11.2009  31.12.2009         
25/2009  AUTO VALUŠEK s.r.o., Bratislava  Kúpna zmluva č. 078/2009  21 526    MŽP SR  SIŽP  20.11.2009  31.12.2009         
26/2009  EFG Slovakia s.r.o., Bratislava  Zmluva o dielo  19 942,34    MŽP SR  SIŽP  07.12.2009  31.12.2009