Zmluvy SIŽP >       

Zoznam zmlúv SIŽP
zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

 
Vyhlada text: Počet položiek: 81
 
Všetky sumy v tabužkách sú uvádzané v eurách s DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,126
Číslo zmluvy Dodávatež Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II.polroku 2010 Rezort Objednávatež Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka      
19/2011  EKO-TERM SERVIS, s.r.o., Košice  Zmluva o dielo č. 1142-1-2011  97800,00    MŽP SR  SIŽP  19.10.2011  na dobu neurčitú         
2505/2004  Ivona Kupčová, Bratislava  Zmluva o poskytovaní služieb  388,36/mesačne    MŽP SR  SIŽP  01.06.2004  na dobu neurčitú         
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2505/2004  Ivona Kupčová, Bratislava  Zmluva o poskytovaní služieb  776,73 / mesačne    MŽP  SIŽP  01.09.2004  na dobu neurčitú         
Dodatok č. 2 k zmluve č.2505/2004  Ivona Kupčová, Bratislava  Zmluva o poskytovaní služieb  532,61 / mesačne    MŽP  SIŽP  30.12.2011  na dobu neurčitú         
16/2011  LABEKO, s.r.o., Piešany  Zmluva o dielo pre poskytovanie činností kontrolného laboratória v súlade s akreditačnými kritériami  20 000,00    MŽP SR  SIŽP  19.09.2011  30.12.2011         
14/2011  Stredoslovenská energetika,a.s.,Žilina  Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny  506,00/mesačne    MŽP SR  SIŽP  06.07.2011  31.12.2012         
15/2011  Stredoslovenská energetika,a.s.,Žilina  Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny  53,00/mesačne    MŽP SR  SIŽP  06.07.2011  31.12.2012         
2/2011  Peris a.s., Bratislava  Zmluva o poskytnutí parkoviska pre motorové vozidlá  207,46    MŽP SR  SIŽP  01.02.2011  na dobu neurčitú         
2/2011  Peris a.s., Bratislava  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí parkoviska pre motorové vozidlá  207,46    MŽP SR  SIŽP  01.04.2011  na dobu neurčitú         
2/2011  Peris, a.s., Bratislava  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí parkoviska pre motorové vozidlá  199,16 / mesačne    MŽP SR  SIŽP  30.12.2011  na dobu neurčitú         
2/2001  I.E.G., Bratislava  Zmluva na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov SIŽP  2,12 za 1 ks    MŽP SR  SIŽP  01.10.2001  na dobu neurčitú         
2/2001  I.E.G., Bratislava  Dodatok č.6 k Zmluve o poskytnutí stravovania  3,09 za 1 ks    MŽP SR  SIŽP  15.12.2008  na dobu neurčitú         
2/2001  I.E.G., Bratislava  Dodatok č. 7 k Zmluve na zabezpečenie stravovania  3,25 za 1 ks    MŽP SR  SIŽP  01.01.2011  na dobu neurčitú         
1/2011  Linde Gas k.s., Bratislava  Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č.360338496  79,97 za 1fl.    MŽP SR  SIŽP  10.01.2011  31.12.2011         
6/2011  Linde Gas k.s., Bratislava  Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č.360370869  156 za 1fl.    MŽP SR  SIŽP  04.03.2011  29.02.2012         
7573.11  Slovnaft VÚRUP a.s., Bratislava  Zmluva o dielo  33472,80    MŽP SR  SIŽP  23.02.2011  30.04.2011         
3/2011  Peter Pillaj - Technostav, Nitra  Zmluva o dielo o vykonaní služieb a čistiacich prác  471,96 /mesiac    MŽP SR  SIŽP  31.01.2011  na dobu neurčitú         
5/2011  Environmentálny fond, Bratislava  Zmluva č.7864908U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie  30000,00    MŽP SR  SIŽP  07.03.2011  31.12.2011         
7/2011  Linde Gas k.s., Bratislava  Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č. 360378445  46,86 za 1fl    MŽP SR  SIŽP  22.03.2011  31.08.2011         
8/2011  RNDr. Ján Greguš, Bratislava  Mandátna zmluva  1327,00    MŽP SR  SIŽP  22.03.2011  na dobu neurčitú         
13/2011  RNDr.Ján Greguš, PhD., Bratislava  Mandátna zmluva na zabezpečenie VO  1327,00    MŽP SR  SIŽP  10.06.2011  na dobu neurčitú         
9/2011  VÚRUP, a.s., Bratislava  Zmluva o dielo č. 7252.11  6696,00    MŽP SR  SIŽP  29.04.2011  31.12.2011         
11/2011  VÚRUP,a.s.,Bratislava  Rámcová dohoda č.7576.11 na zabezpečenie odberu,transportu a analýz vzoriek benzínu,nafty,LPG...  231480,00    MŽP SR  SIŽP  16.06.2011  16.06.2013         
12/2011  VÚRUP, a.s., Bratislava  Čiastková zmluva o dielo č.75761.11  99003,60    MŽP SR  SIŽP  16.06.2011  31.12.2011         
11/2011  VÚRUP, a.s.,Vlčie hrdlo, PO BOX 50, 820 03 Bratislava IČO: 35691310  Dodatok č.1 k Rámcvovej dohode č. 7576.11  1363,68    MŽP SR  SIŽP  18.01.2012  na dobu neurčitú         
1/2012  VÚRUP,a.s., Vlčie hrdlo, PO BOX 50, 820 03 Bratislava IČO: 35691310  Čiastková zmluva o dielo č. 75762.12  132476,40    MŽP SR  SIŽP  20.01.2012  31.12.2012         
10/2011  S-EPI, s.r.o., Žilina  Zmluva o poskytnutí užívacích práv EPI  661,44    MŽP SR  SIŽP  02.05.2011  02.05.2012         
0303/1994  PlusComp, s.r.o., Bratislava  Kúpna zmluva  1143,53    MŽP SR  SIŽP  03.03.1994  na dobu neurčitú         
0303/1994  PlusComp,s.r.o., Bratislava  Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve  2868,00    MŽP SR  SIŽP  10.06.2011  na dobu neurčitú         
0303/1994  PlusComp, s.r.o., Bratislava  Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve  1932,00    MŽP SR  SIŽP  29.09.2011  na dobu neurčitú         
17/2011  ECM MONITORY s.r.o., Košice  Zmluva o dielo č.1142-2011  806116,20    MŽP SR  SIŽP  27.09.2011  na dobu neurčitú         
6/2004  Tradimex s.r.o, Banská Bystrica  Zmluva o závodnom stravovaní  2,29 za 1 ks    MŽP SR  SIŽP  30.01.2004  na dobu neurčitú         
6/2004  Tradimex s.r.o., Banská Bystrica  Dodatok č.2 k zmluve o závodnom stravovaní  2,59 za 1 ks    MŽP SR  SIŽP  01.03.2007  na dobu neurčitú         
6/2004  Tradimex spol. s.r.o., Banská Bystrica  Dodatok č. 3 k zmluve o závodnom stravovaní  2,70 za 1 ks    MŽP SR  SIŽP  01.04.2009  na dobu neurčitú         
6/2004  Tradimex spol. s.r.o., Banská Bystrica  Dodatok č.4 k zmluva o závodnom stravovaní  2,82 za 1 ks    MŽP SR  SIŽP  01.01.2011  na dobu neurčitú         
5/2007  Krajské riaditežstvo PZ, Banská Bystrica  Zmluva č.368 o poskytnutí služby ochrany objektu  321,00    MŽP SR  SIŽP  01.02.2007  na dobu neurčitú         
368/2007  Krajské riaditežstvo PZ v Banskej Bystrici  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu  3,98    MŽP SR  SIŽP  01.04.2011  na dobu neurčitú         
19/2007  JUDr. Lýdia Bujňáková, Košice  Zmluva o vykonávaní exekúcií  podža potreby  550  MŽP SR  SIŽP  01.10.2007  na dobu neurčitú         
22/2007  Ing. Bohumil Husák Košice  Zmluva o vykonaní exekúcií  podža potreby  980  MŽP SR  SIŽP  28.09.2007  na dobu neurčitú         
23/2007  JUDr. Jozef Martišík Púchov  Zmluva o vykonávaní exekúcií  podža potreby  920  MŽP SR  SIŽP  28.09.2007  na dobu neurčitú         
9515/330/2007  Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Bratislava  Nájomná zmluva - ústredie SIŽP  fakturácia  12 886  MŽP SR  SIŽP  23.11.2007  na dobu neurčitú         
14/2008  Ladislav Eichler - COLA, Bratislava  Zmluva o dielo a mandátna zmluva  431,52 /mesiac  2 592  MŽP SR  SIŽP  01.10.2008  na dobu neurčitú         
15/2008  PlusComp s.r.o., Bratislava  Prevádzková servisná zmluva č. 1/2008/SIŽP  275,32 /mesačne  1 650  MŽP SR  SIŽP  01.10.2008  na dobu neurčitú         
15/2008  Plus Comp s.r.o, Bratislava  Dodatok č.1 k prevádzkovej servisnej zmluve č.1/2008/SIŽP  242,00    MŽP SR  SIŽP  30.07.2009  na dobu neurčitú         
15/2008  Plus Comp s.r.o., Bratislava  Dodatok č.2 k prevádzkovej servisnej zmluve č.1/2008/SIŽP  245,88    MŽP SR  SIŽP  01.04.2010  na dobu neurčitú         
15/2008  Plus Comp s.r.o., Bratislava  Dodatok č.3 k prevádzkovej servisnej zmluve č.1/2008/SIŽP  266,52    MŽP SR  SIŽP  23.02.2011  na dobu neurčitú         
15/2008  PlusComp,s.r.o., Bratislava  Dodatok č.4 k prevádzkovej servisnej zmluve č.1/2008/SIŽP  499,82/mesačne    MŽP SR  SIŽP  01.07.2011  na dobu neurčitú         
21/2008  ATTEND s.r.o., Banská Bystrica  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - upratovanie  497,00 /mesačne  3 228  MŽP SR  SIŽP  01.08.2008  na dobu neurčitú         
22/2008  SEGAL Security s.r.o., Nitra  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní ochrany majetku prostredníctvom poplachového systému narušenia a napojenie zariadenia PSN na Stredisko Registrácie Poplachov poskytovateža  99,15 /mes.  606  MŽP SR  SIŽP  29.09.2008  na dobu neurčitú         
3/2009  TECHNOSTAV, Nitra  Zmluva o dielo č. 1/2009 o vykonaní služieb a čistiacich prác  463,40  2 780  MŽP SR  SIŽP  02.01.2009  na dobu neurčitú         
7/2009  Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Bratislava  Zmluva o nájme CZ 1940/2009  71427,98    MŽP SR  SIŽP  01.02.2009  na dobu neurčitú         
Dodatok č.1 k zmluve  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Bratislava  Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov CZ 1940/2009  38 315    MŽP SR  SIŽP  01.07.2010  na dobu neurčitú         
18/2011  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica  Zmluva o dielo na poskytnutie služby č. SVP 2218/2011-Z  10 000,00    MŽP SR  SIŽP  12.10.2011  na dobu neurčitú         
18/2011  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica  Zmluva o dielo na poskytnutie služby č. SVP: 2218/2011-Z  10000,00    MŽP SR  SIŽP  12.10.2011  31.12.2011         
Dodatok č.7/2007  Sýkorová Ivica, Bratislava  Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo  841,16 /mes.  5 046  MŽP SR  SIŽP  02.03.2009  na dobu neurčitú         
14/2009  TeamPrevent s.r.o., Bratislava  Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby  645,00  3 870  MŽP SR  SIŽP  19.05.2009  na dobu neurčitú         
18/2009  Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava  Zmluva o výpožičke      MŽP SR  SIŽP  09.07.2009  na dobu neurčitú         
24/2009  BYTHOS s.r.o., Banská Bystrica  Zmluva o obstarávaní výkonu správy č. 4030/2009  25,00 /mesačne  150  MŽP SR  SIŽP  22.09.2009  na dobu neurčitú         
1/2010  Linde Gas k.s., Bratislava  Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č.360154971  238,00  119  MŽP SR  SIŽP  01.01.2010  31.12.2010         
2/2010  SLOVNAFT VÚRUP a.s., Bratislava  Čiastková zmluva o dielo č. 75762.10  116 755,00    MŽP SR  SIŽP  15.01.2010  31.12.2010         
3/2010  SLOVNAFT VÚRUP a.s., Bratislava  Zmluva o dielo č. 7252.10  6 640,20    MŽP SR  SIŽP  01.03.2010  31.12.2010         
4/2010  Linde Gas k.s., Bratislava  Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č.360172568  443,00    MŽP SR  SIŽP  01.03.2010  28.02.2011         
6/2010  Ústredný kontrolný a skúšobný ústav požnohospodársky, Bratislava  Mandátna zmluva č. /2010  podža potreby    MŽP SR  SIŽP  17.03.2010  na dobu neurčitú         
7/2010  ENVIRONMENTÁLNY FOND, Bratislava  Zmluva č. 73937 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie  15 000,00    MŽP SR  SIŽP  19.04.2010  31.12.2010         
8/2010  LABEKO s.r.o., Piešany  Zmluva o dielo pre poskytovanie činností kontrolného laboratória  podža objednávky  16 515  MŽP SR  SIŽP  18.05.2010  31.12.2010         
9/2010  Technický skúšobný ústav Piešany š.p., Piešany  Zmluva na poskytnutie služby č. 300/2/2010  podža objednávky  9 700  MŽP SR  SIŽP  18.05.2010  31.12.2010         
10/2010  Skanska SK a.s., Bratislava  Zmluva o dielo č. 067/10 OM  31 489,69    MŽP SR  SIŽP  28.05.2010  31.07.2010         
11/2010  Ing. Marek Hubáček, Likavka  Zmluva o vytvorení diela "update" aplikačného programového vybavenia "Databáza kontrolných činností a rozhodnutí" - Natura 2000  2 344,00  2 344,00  MŽP SR  SŽP  05.05.2010  30.11.2010         
12/2010  AUTO VALUŠEK s.r.o., Bratislava  Kúpna zmluva  31 355,00    MŽP SR  SIŽP  28.05.2010  31.07.2010         
13/2010  Peris. a.s.,Bratislava  Zmluva o poskytnutí parkoviska pre motorové vozidlá  547,68 /mesačne  3 258  MŽP SR  SIŽP  01.07.2010  na dobu neurčitú         
14/2010  SECAR spol.s.r.o., Bratislava  Zmluva o poskytovaní služieb č. 903/100/2010  45,65    MŽP SR  SIŽP  01.01.2010  na dobu neurčitú         
15/2010  STAVOINDUSTRIA,a.s., Liptovský Mikulᚠ Nájomná zmluva  85,97    MŽP SR  SIŽP  01.01.2010  na dobu neurčitú         
16/2010  Národná agentúra pre sieové a elektronické služby, Trnava  Objednávka služby "Všeobecné podanie"  240,00    MŽP SR  SIŽP  09.11.2009  na dobu neurčitú         
17/2010  EXE, spol. s.r.o., Bratislava  Zmluva o dielo  2 346,09    MŽP SR  SIŽP  25.10.2010  31.12.2010         
18/2010  Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava  Kúpna zmluva č. 274100309/2010  24 500,00    MŽP SR  SIŽP  20.12.2010  31.12.2010         
19/2010  RNDr. Ján Greguš, PhD., Bratislava  Mandátna zmluva  1 327,00    MŽP SR  SIŽP  03.11.2010  31.12.2010         
20/2010  Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 022/3.1MP/2010  939 864,46    MŽP SR  SIŽP  24.06.2010  31.12.2013         
20/2010  Ministerstvo životného prostredia SR,Bratislava  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.022/3.1 MP/2010  939864,46    MŽP SR  SIŽP  02.12.2011  31.12.2014         
21/2010  Ing. Peter Hurný, Prešov  Príkazná zmluva  do 29 999,00    MŽP SR  SIŽP  20.09.2010  31.12.2013         
21/2010  Ing.Peter Hurný, Prešov  Dodatok č.1 k príkaznej zmluve na poskytnutie služieb vo verejnom obstarávaní  do 29999,00    MŽP SR  SIŽP  04.04.2011  31.12.2013         
21/2010  Ing.Peter Hurný, Prešov  Dodatok č.2 k príkaznej zmluve na poskytnutie služieb vo verejnom obstarávaní  do 29999,00    MŽP  SIŽP  03.06.2011  na dobu neurčitú