Objednávky a faktúry > Objednávky >       

Objednávky SIŽP
2016

Položky 1 - 50 <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  >
 
Číslo objednávky Zmluva č. Dátum Dodávateľ Predmet objednávky Suma v EUR      
126470 / 111    28.12.2016  SHMÚ, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava IČO 00156884  Bezkontaktné karty- jedáleň  756,-       
126464 / 111    23.12.2016  SOFTIP, a.s., Galvaniho 7D, 821 04 Bratislava IČO 36785512  Implementácia služby IaaS  23 820,-       
126460 / 111    21.12.2016  František Majtán-EURONICS TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava IČO 11790547  Kávovar  548,90       
126461 / 111    21.12.2016  František Majtán- Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava IČO 11790547  Kávovar  379,-       
126463 / 111    21.12.2016  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava IČO 30810710  Normy STN  66,50       
126446 / 111    16.12.2016  STK QUATRO, s.r.o., Bojnická 20, 831 04 Bratislava IČO 46184074  Emisná kontrola SMV  31,-       
126445 / 111    16.12.2016  STK QUATRO, s.r.o., Bojnická 20, 831 04 Bratislava IČO 46184074  Technická kontrola SMV  38,-       
126466 / 111    15.12.2016  Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava IČO 35792281  Odpadové fórum na rok 2017  41,69       
126467 / 310    15.12.2016  Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava IČO 35792281  Odpadové fórum na rok 2017  41,69       
126468 / 710    15.12.2016  Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava IČO 35792281  Odpadové fórum na rok 2017  41,69       
126469 / 313    15.12.2016  Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava IČO 35792281  Odpadové fórum na rok 2017  41,69       
126471 / 410    15.12.2016  Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s, Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava IČO 35792281  Odpadové fórum na rok 2017  41,69       
obj. z 15.12.2016 / 510    15.12.2016  KDZ s.r.o., Južná trieda 119, 040 01 Košice IČO 36611581  Odvoz a likvidácia odpadu  24,-       
126436 / 111    12.12.2016  Promecon-Ing. Martin Petrák, Budatínska 10, 851 06 Bratislava IČO 13995944  ESET-antivírus- 1 rok  3 400,-       
126459 / 111    09.12.2016  GTRADE, s.r.o., Kopčianska 80, 851 01 Bratislava IČO 46265082  Laboratórny materiál  900,-       
obj. z 9.12.2016 / 510    09.12.2016  AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, 040 01 Košice IČO 36184683  Pramenitá voda  59,88       
126437 / 111    08.12.2016  OBI Slovakia, s.r.o., Hodonínska 24, 841 03 Bratislava IČO 48258946  Kovový vozík na hadicu  137,98       
126416 / 510    08.12.2016  VZV Servis, s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice IČO 50409026  Servisná prehliadka SMV  24,-       
126420 / 510    08.12.2016  VZV SERVIS, s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice IČO 50409026  EK + STK SMV  90,-       
126450 / 111    08.12.2016  KRD, s.r.o., Saratovská 26, 841 02 Bratislava IČO 35819022  Laboratórny materiál  446,18       
126440 / 310    07.12.2016  Maxim GKG, s.r.o., Cinroeínska 313/22, 900 24 Veľký Biel IČO 36685640  Voda do ostrekovača  108,-       
126447 / 111    07.12.2016  GeneTiCA, s.r.o., Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava IČO 35874791  Laboratórny materiál  730,-       
126448 / 111    07.12.2016  GeneTiCA, s.r.o., Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava IČO 35874791  Laboratórny materiál  96,80       
126457 / 111    07.12.2016  GeneTiCA, s.r.o., Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava IČO 35874791  Laboratórny materiál  2 269,10       
126398 / 111    05.12.2016  EKO-TERM, s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice IČO 31695671  Hákové odberové sondy  2 988,-       
126425 / 313    05.12.2016  Rudolf Barborík, Štúrova 140, 951 36 Lahota 146 IČO 14107732  Oprava SMV  263,-       
126404 / 710    02.12.2016  Le cheque dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO 31396674  Stravné lístky - 12/2016  2 225,93       
obj. z 2.12.2016 / 510    02.12.2016  Monika Bieliková-MONINVEST, Mirka Nešpora 2300/13, 071 01 Michalovce IČO 40938557  Umytie SMV -12/2016  43,43       
126391 / 410    01.12.2016  TRADIMEX, s.r.o.,Zvolenská cesta 27, 974 44 Banská Bystrica IČO 30223601  Stravné lístky- 12/2016  99,96       
126405 / 111    01.12.2016  Le cheque dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO 31396674  Stravné lístky -12/2016  2 719,23       
126396 / 310    01.12.2016  Le cheque dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO 31396674  Stravné lístky- 12/2016  2 291,16       
126411 / 111    01.12.2016  VERTICAL, s.r.o., M. Hattalu 2159/34, 026 01 Dolný Kubín IČO 48126608  Čelovky  610,-       
126395 / 313    01.12.2016  Le cheque dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO 31396674  Stravné lístky- 12/2016  1 439,11       
126417 / 510    01.12.2016  Le cheque dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO 31396674  Stravné lístky- 12/2016  2 584,70       
126426 / 313    01.12.2016  Porsche Inter auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava IČO 31319459  Servisná prehliadka SMV  94,75       
126427 / 313    01.12.2016  Porsche Inter auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská cesta 7, 851 04 Bratislava IČO 31319459  Servisná prehliadka SMV  94,75       
126429 / 313    01.12.2016  Rudolf Barborík, Štúrova 140, 951 36 Lehota 146, IČO 14107732  Servisná prehliadka SMV  91,50       
126433 / 710    01.12.2016  Karol Dubský, Janka Kráľa 1624/15, 010 01 Žilina IČO 43376266  Stavebné práce  392,50       
obj. z 1.12.2016 / 410    01.12.2016  Eduard Antolík, Rakytovská cesta 93 A, 974 05 Banská Bystrica IČO 32025441  Služby autoumyvárne - 12/2016  21,-       
126408 / 111    30.11.2016  František Majtán-TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava IČO 11790547  Chladnička  288,99       
126403 / 111    30.11.2016  Le cheque dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO 31396674  Stravné lístky - 12/2016  3 864,80       
126431 / 111    30.11.2016  GEOTECH Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava IČO 45948992  Kalibračná nádobka s vlhkomerom  900,-       
126434 / 111    30.11.2016  APIS SPOL.s.r.o., Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica IČO 30222575  UV lupa na dokumenty  297,60       
126387 / 710    29.11.2016  Magnet Press Slovakia, s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava IČO 31356958  Časopis  15,-       
126393 / 510    29.11.2016  VZV Servis, s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice IČO 50409026  Oprava SMV  1 804,40       
126418 / 510    29.11.2016  Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava IČO 35790253  Denník SME a Košický Korzár  245,-       
126439 / 111    29.11.2016  Hornbach-Baumarkt SK, s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava IČO 35838949  Kufre + materiál pre potreby meračov  143,82       
126442 / 111    29.11.2016  KOBRES, s.r.o., Južná trieda 115, 043 69 Košicce IČO 31650881  Rebrík + potreby pre meračov  85,45       
126455 / 111    29.11.2016  ECM MONITORY, s.r.o., Kuzmányho 57, 040 01 Košice IČO 31680372  Oprava klimatizačnej jednotky  954,-       
126378 / 710    25.11.2016  Slovenská pošta, a.s, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO 36631124  Časopis Poľovníctvo a rybárstvo na rok 2017  11,94