Objednávky a faktúry > Objednávky >       

Objednávky SIŽP
2015

Položky 1 - 50 <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  >
 
Číslo objednávky Zmluva č. Dátum Dodávateľ Predmet objednávky Suma v EUR      
obj. z 31.12.2015 / 111    31.12.2015  Slovenská investičná spoločnosť, s.r.o., Tomášikova 10/B, 821 03 Bratislava IČO 31330827  Umytie SMV -12/2015  8,81       
125816 / 111    31.12.2015  Slovgast, a.s., Vlčie hrdlo 2, 820 03 Bratislava IČO 00896390  Stravné lístky -1/2016  19,-       
125800 / 111    30.12.2015  Promecon, Ľubovnianska 18, 851 07 Bratislava IČO 13995944  Údržba výpočtovej techniky  1 190,-       
125799 / 111    28.12.2015  Ecolli, s.r.o., Studenohorská 12, 841 03 Bratislava IČO 35815906  Laboratórny materiál  1 037,-       
125796 / 310    28.12.2015  Danubiaservis, a.s., Rožňavská 30, 821 04 Bratislava IČO 31397549  STK SMV  175,73       
125798 / 111    28.12.2015  ETN Slovakia, s.r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava IČO 31379508  Letenka  479,74       
125789 / 111    28.12.2015  LIBA, s.r.o., Igram 102, 900 84 Igram IČO 44065566  Úprava kancelárskeho nábytku  356,40       
125788 / 111    28.12.2015  Cassus, s.r.o., Ružová dolina 22, 821 09 Bratislava IČO 35882786  Stoličky, kreslá  8 101,20       
125801 / 111    28.12.2015  Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava IČO 35792281  Odpadové fórum na rok 2016  41,69       
125804 / 710    28.12.2015  Mediaprint- Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava IČO 35792241  Odpadové fórum na rok 2016  41,69       
125803 / 313    28.12.2015  Mediaprint- Kapa Pressegrosso, a.s, Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava IČO 35792281  Odpadové fórum na rok 2016  41,69       
125802 / 410    28.12.2015  Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava IČO 35792281  Odpadové fórum na rok 2016  41,69       
125805 / 310    28.12.2015  Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava IČO 35792281  Odpadové fórum na rok 2016  41,69       
125785 / 111    21.12.2015  BIOTECH, s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava IČO35768444  Laboratórny materiál  1 650,-       
125808 / 310    21.12.2015  Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy48, 821 09 Bratislava IČO 31348262  Správny poriadok- aktualizácia  28,80       
125807 / 111    21.12.2015  Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava IČO 31348262  Správny poriadok- aktualizácia  28,80       
125806 / 410    21.12.2015  Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava IČO 31348262  Správny poriadok - aktualizácia  28,80       
125782 / 111    17.12.2015  BIOTECH, s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava IČO 357684444  Laboratórny materiál  1 197,48       
125783 / 111    17.12.2015  Labor Partner,s.r.o., Masarykova 24, 984 01 Lučenec IČO 359775075  Laboratórny materiál  2 920,08       
125760 / 410    16.12.2015  Antolík Eduard,Rakytovská cesta 93A,974 01 Banská Bystrica; IČO: 32025441  Umývanie služobných motorových vozidiel - 11/2015  12,90       
125770 / 111    16.12.2015  ZELSSED, s.r.o., Horná Potôň 1269 IČO 31413790  Laboratórny materiál  519,-       
obj. z 16.12.2015 / 111    16.12.2015  Tempest, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava IČO 31326650  služby MS Exchange Online  10 138,80       
125784 / 111    16.12.2015  GeneTICA, s.r.o., Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava IČO 35874791  Laboratórny materiál  2 920,84       
obj. z 16.12.2015 / 111    16.12.2015  SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava IČO 36785512  implementácia služby laaS  23 726,40       
125787 / 111    16.12.2015  Bio-Consult, s.r.o., Betliarska 3809/22, 851 07 Bratislava IČO 35700220  Laboratórny materiál  719,40       
obj. z 16.12.2015 / 313    16.12.2015  Stanislav Slauka, SaS Servis, Narcisova 12, 955 01 Topoľčany IČO 40360261  Oprava kotla  163,23       
125758 / 710    15.12.2015  Koratex, a.s., Krajinská 30, 830 06 Bratislava IČO 0031332277  Koberec, podložka  344,03       
125765 / 111    14.12.2015  František Majtán EURONICS TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava IČO 11790547  Kanvice, predlžovačky  228,55       
125769 / 710    14.12.2015  Karol Dubský, Janka Kráľa 1624/15, 010 01 Žilina IČO 43376266  Oprava a nátery stien  250,-       
125773 / 111    14.12.2015  VLan, s.r.o., Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob IČO 46118896  Náustky pre testery  66,-       
125775 / 111    14.12.2015  VLan, s.r.o., Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob IČO 46118896  Alkoholtestery  954,-       
125779 / 111    14.12.2015  Praktik Textil, s.r.o., Zlievarenská 1, 917 02 Trnava IČO 44491191  Rohože  308,16       
125772 / 111    11.12.2015  KRD, s.r.o., Saratovská 26, 841 02 Bratislava IČO 35819022  Laboratórny materiál  879,07       
125791 / 410    11.12.2015  AutoCont SK, a.s., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice IČO 36396222  Tonery  312,-       
125794 / 510    10.12.2015  AutoCont SK, a.s., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice IČO 36396222  Tonery  497,40       
125742 / 313    09.12.2015  KOMPLET K&K,s.r.o.,Staničná 2,949 01 Nitra; IČO: 47578548  Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovné kabáty  245,00       
125740 / 111    09.12.2015  Datamars Slovakia,s.r.o.,Hlohovecká 6,951 41 Lužianky; IČO: 44323182  Čítačky čipov u zvierat pri kontrolách  2400,00       
125763 / 111    09.12.2015  CURSOR,s.r.o.,Eisnerova 64,841 07 Bratislava; IČO: 44291507  Nástenné lekárničky  74,94       
125734 / 710    08.12.2015  SK-technik,s.r.o.,Jaseňová 3223,010 01 Žilina; IČO: 36408972  Skartovačka,viazač  625,00       
125749 / 111    08.12.2015  Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,851 01 Bratislava; IČO: 11782889  Správny poriadok - 3 ks  118,26       
125735 / 710    08.12.2015  Xepap, s.r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen IČO 0031628605  Kancelárske potreby  562,79       
125778 / 313    08.12.2015  Xepap, s.r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen IČO 0031628605  Kancelársky materiál  664,68       
125790 / 410    08.12.2015  Xepap, s.r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen IČO 0031628605  Kancelársky materiál  622,48       
obj. z 8.12.2015 / 510    08.12.2015  MONINVEST Monika Bieliková, M. Nešpora 13, 071 01 Michalovce IČO 40938557  Umytie SMV 12/2015  5,79       
125743 / 111    07.12.2015  GAZDA,Motor Centrum,s.r.o.,Hodonínska 7/A,841 03 Bratislava; IČO: 31382789  Kovový vozík  70,00       
125723 / 510    07.12.2015  Hi-Reklama,s.r.o.,Komenského 11,040 01 Košice; IČO: 36199451  Exteriérová hliníková informačná tabuľa  958,80       
125756 / 111    07.12.2015  Mikrochem Trade,s.r.o.,Za dráhou 33,902 01 Pezinok; IČO: 35948655  Pinzety  20,34       
125755 / 111    07.12.2015  Mikrochem Trade,s.r.o.,Za dráhou 33,902 01 Pezinok; IČO: 35948655  Laboratórny materiál  61,92       
125750 / 510    07.12.2015  M.S.T.Group,Brezov 21,087 01 Giraltovce; IČO: 45922781  OOPP - pracovná obuv  130,00       
125746 / 410    07.12.2015  REMKO,s.r.o.,Partizánska cesta 97,974 67 Banská Bystrica; IČO: 46261346  Osobné ochranné pracovné prostriedky - obuv  75,00