Objednávky a faktúry > Objednávky >       

Objednávky SIŽP
2013

Položky 1 - 50 <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >
 
Číslo objednávky Zmluva č. Dátum Dodávateľ Predmet objednávky Suma v EUR      
124482 / 111    27.12.2013  LB SERVIS SK,s.r.o.,Kašmírska 17,821 04 Bratislava; IČO: 35970961  Mobilný telefón NOKIA  135,00       
124468 / 111    18.12.2013  Eduard Schubert,Ľubochnianska 5,831 04 Bratislava; IČO: 32055765  Pracovná taška pre 1 pracovníčku  82,00       
124476 / 410    18.12.2013  TS Creo,s.r.o.,Bellušova 13,974 01 Banská Bystrica; IČO: 36037907  Tonery do tlačiarní a kopírky  469,68       
124467 / 111    18.12.2013  Schubert Eduard,Ľubochnianska 5,831 04 Bratislava; IČO: 32055765  Pracovná taška pre 1 pracovníčku  82,00       
124465 / 510    18.12.2013  NAY,a.s.,Tuhovská 15,830 06 Bratislava; IČO: 35739487  Kávovar KRUPS EA 8025PE Espresseria  369,00       
124461 / 510    17.12.2013  DELFÍN,s.r.o.,Zimná 20,040 01 Košice; IČO: 31662901  OOPP - pracovná obuv pre 5 pracovníkov  125,00       
124462 / 111    16.12.2013  JTV auto,s.r.o.,Drobného 4,841 01 Bratislava; IČO: 46022708  Servis služobného motorového vozidla  216,00       
124471 / 111    16.12.2013  EuroData SK,s.r.o.,Kvačalova 5,010 01 Žilina; IČO: 44271875  Tonery do tlačiarní  497,14       
124477 / 111    16.12.2013  Jozef Fury,Karloveská 14,841 04 Bratislava; IČO: 37603221  Kancelárske potreby  317,83       
124441 / 111    13.12.2013  JTV auto,s.r.o.,Drobného 4,841 01 Bratislava; IČO: 46022708  Bezpečnostné skrutky do služobného motorového vozidla  51,96       
124438 / 410    13.12.2013  WINTOPERK,s.r.o.,Nitrianska 103,958 01 Partizánske; IČO: 34146300  Pracovné rukavice kožené - 4 páry  19,97       
124459 / 710    13.12.2013  SK technik,s.r.o.,Jaseňová 3223,010 01 Žilina; IČO: 36408972  Kopírovací stroj MINOLTA bishub 185  496,50       
124460 / 510    12.12.2013  JOHN-C,s.r.o.,Cottbuská 4,040 23 Košice; IČO: 36770531  Pracovná taška  82,00       
124407 / 111    11.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Prihlásenie nového SMV na dopravnom inšpektoráte  50,00       
124408 / 111    11.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Prihlásenie nového SMV na dopravnom inšpektoráte  50,00       
124409 / 111    11.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Prihlásenie nového SMV na dopravnom inšpektoráte  50,00       
124469 / 111    11.12.2013  TVO,s.r.o.,Dúbravská cesta 9,845 15 Bratislava; IČO: 35715219  Laboratórny materiál  546,00       
124470 / 111    11.12.2013  TVO,s.r.o.,Dúbravská cesta 9,845 15 Bratislava; IČO: 35715219  Laboratórny materiál  546,00       
124472 / 111    11.12.2013  Slovenská legálna metrológia,n.o.,Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica; IČO: 37954521  Overenie výsledkov meraní a vydanie certifikátu - pre IŽP Košice  141,00       
124428 / 111    10.12.2013  EuroData SK,a.s.,Kvačalova 5,010 04 Žilina; IČO: 44271875  Tonery do farebnej tlačiarne  462,49       
124434 / 313    10.12.2013  Ing.Juraj Halás-H.S.C.,Za humnami 27,949 01 Nitra; IČO: 17554721  Servis kopírovacieho stroja  48,00       
124435 / 313    10.12.2013  Ing.Milan Šedivý,HS-COMP,Piesková 28,949 01 Nitra; IČO: 33589861  Kopírovací papier  96,18       
124400 / 510    10.12.2013  Ľubomír Macko,L+M,Poľovnícka 10,040 10 Košice; IČO: 41423658  Výmena elektrického ohrievača a rozvod vody  526,20       
124387 / 510    10.12.2013  KR-Elektro,s.r.o.,044 58 Seňa 223; IČO: 45628823  Dodávka a montáž prietokového ohrievača vody  229,32       
124402 / 111    09.12.2013  Ing.Martin Petrák-Promecon,Budatínska 10,851 06 Bratislava; IČO: 13995944  Prepäťová ochrana - 70 ks  974,40       
124406 / 111    09.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Prihlásenie SMV na dopravnom inšpektoráte  50,00       
124410 / 111    09.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Prihlásenie nového služobného MV na dopravnom inšpektoráte  50,00       
124411 / 111    09.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Prihlásenie nového SMV na dopravnom inšpektoráte  50,00       
124415 / 111    09.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Prihlásenie nového MV na dopravnom inšpektoráte  50,00       
124412 / 111    09.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Prihlásenie nového MV na dopravnom inšpektoráte  50,00       
124419 / 111    09.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Prihlásenie nového MV na dopravnom inšpektoráte  50,00       
124429 / 111    09.12.2013  S.V.S.Partners,s.r.o.,Obchodná 37,811 06 Bratislava; IČO: 35734159  Diaľničné nálepky na rok 2014  2482,70       
124425 / 111    09.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Prihlásenie nového SMV na dopravnom inšpektoráte  50,00       
124422 / 111    09.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Prihlásenie nového služobného MV na dopravnom inšpektoráte  50,00       
124436 / 313    09.12.2013  Ing.Juraj Halás-H.S.C.,Za humnami 27,949 01 Nitra; IČO: 17554721  Multifunkčné zariadenie CANON  468,00       
124458 / 111    09.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Autovýbava do nového služobného MV  840,36       
124457 / 111    09.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Autovýbava do nového služobného MV  507,32       
124456 / 111    09.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Autovýbava do nového služobného motorového vozidla  507,32       
124455 / 111    09.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Autovýbava do nového služobného MV  507,32       
124454 / 111    09.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Autovýbava do nového služobného MV  507,32       
124453 / 111    09.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Autovýbava do nového služobného motorového vozidla  507,32       
124452 / 111    09.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Autovýbava do nového služobného MV  507,32       
124451 / 111    09.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Autovýbava do nového služobného motorového vozidla  447,02       
124450 / 111    09.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Autovýbava do nového služobného MV  507,32       
124449 / 111    09.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Autovýbava do nového služobného MV  507,32       
124448 / 111    09.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO:31397549  Autovýbava do nového služobného MV  507,32       
124446 / 111    09.12.2013  Stanislav Sýkora-STANLEY,Blagoevova 2,851 04 Bratislava; IČO: 11783966  Umývanie okien, tepovanie kobercov, oprava a výmena žalúzií - po sťahovaní  642,00       
124444 / 310    09.12.2013  Todos Bratislava,s.r.o.,M.Sch.Trnavského 14,841 01 Bratislava; IČO: 31319823  STK a EK služobného MV  330,82       
124442 / 111    09.12.2013  Microchem Trade,s.r.o.,Za dráhou 33,902 01 Pezinok; IČO: 35948655  Laboratórny materiál pre IŽP Žilina  33,12       
124433 / 710    09.12.2013  Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s.,Vajnorská 137,831 04 Bratislava; IČO: 35792281  Predplatné odborného časopisu "Odpadové fórum", ročník 2014  41,69