O nás
 
 Onás
 About us
 Bulletin /
 
Dokumenty
 
 Zriaďovacia listina
 Štatút
 Organizačný poriadok I.
 Dodatok č.1
 Dodatok č.2
 Dodatok č.3
 Organizačný poriadok II.
 Slobodný prístup k informáciám
 
Výročné správy
 
 Výročné správy
 
Organizačná štruktúra
 
 Organizačná štruktúra
 
Kontakty
 
 SIŽP - ústredie
 Inšpektoráty
 Bratislava
 Bratislava - SP Nitra
 Žilina
 Banská Bystrica
 Košice
 
Legislatíva
 
 Všeobecná
 Ochrana vôd
 Ochrana ovzdušia
 Odpadové hospodárstvo
 Ochrana prírody a krajiny
 Biologická bezpečnosť
 IPKZ
 
Činnosť SIŽP
 
 SIŽP
 Ochrana vôd
 Ochrana ovzdušia
 Odpadové hospodárstvo
 Ochrana prírody a krajiny
 Biologická bezpečnosť
 IPKZ
 Oddelenie kontroly
 
 
IPKZ
 
 Základné informácie
 Legislatíva
 EPER
 Integrovaný register informačného systému
 IPKZ prevádzky
 Predbežná evidencia prevádzok spadajúcich pod IPKZ
 Predbežná evidencia nových prevádzok spadajúcich pod IPKZ
 Prevádzky s prechodnými obdobiami
 Povoľovací proces
 Schéma
 Príručka k procesu integrovaného povolovania
 Sektorové príručky
 Žiadosti o integrované povolenia
 Odporúčaný vzor žiadosti
 Podané žiadosti
 Integrované povolenia
 Vzor povolenia
 Vydané integr.povolenia
 BAT/ BREF
 Európska kancelária IPKZ
 Závery o BAT
 BREF
 IPKZ/ IPPC linky
 
Zmluvy SIŽP
 
 Zmluvy od 1.1.2012
 Platné a účinné
k 9.7.2010
 Platnosť ukončená
do 9.7.2010
 
Objednávky a faktúry
 
 Objednávky r.2012
 Objednávky r.2013
 Objednávky r.2014
 Objednávky r.2015
 Objednávky r.2016
 Objednávky r.2017
 Faktúry r.2012
 Faktúry r.2013
 Faktúry r.2014
 Faktúry r.2015
 Faktúry r.2016
 Faktúry r.2017
 
Projekty SIŽP
 
 Projekty SIŽP
 
Pracovné príležitosti
 
 Štátna služba
 Verejná služba
 
Informácie
 
 Sadzobník úhrad
 Tlačové správy SIŽP
 Články v médiách
 Oznamy
 Verejné obstarávanie
 Zákazky s nízkou hodnotou
 Zoznam a prenájom nehnutelností
 Rôzne
 
Sprístupňovanie informácií
 
 Právne predpisy

Elektronická podatelňa Register ponúkaného majetku štátu

© 2006-2017 SIŽP Bratislava
Design Promecon s.r.o.