Objednávky a faktúry > Faktúry >       

Faktúry SIŽP
2017

Položky 1 - 50 <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  >
 
Číslo faktúry Dátum
doručenia
Dodávateľ Predmet faktúry Suma v EUR Dátum úhrady Objednávka
č.
Zmluva
č.
     
4614070009/111  28.12.2017  František Majtán- TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava IČO 11790547  Chladnička, ohrievače  348,64  29.12.2017  127087         
1701109932/510  20.12.2017  Xepap, s.r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen IČO 31628605  Kancelárske potreby  481,69  22.12.2017  127073  24/2013 z 16.12.2013       
1171073/111  20.12.2017  Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 921 01 Piešťany IČO 36239313  Analýzy náterových látok  1 062,-  22.12.2017    23/2015 z 13.10.2015       
1701110248/111  20.12.2017  Xepap, s.r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen IČO 31628605  Kancelárske potreby  712,70  22.12.2017    24/2013 z 16.12.2013       
33170986/111  20.12.2017  ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava IČO 50982516  OOPP  1 180,18  22.12.2017    20/2016 z 15.11.2016       
2170329/510  20.12.2017  DEXTTER, s.r.o., Moldavská cesta 45, 040 11 Košice IČO 46506578  Oprava SMV  825,60  22.12.2017  127074         
274013170/710  19.12.2017  AO MV SR, Sklabinská 20, 831 06 Bratislava IČO 44855206  SMV- Poistná udalosť  267,62  21.12.2017  127065         
274013169/710  19.12.2017  AO MV SR, Sklabinská 20, 831 06 Bratislava IČO 44855206  Výmena pneumatík SMV  148,04  21.12.2017  126863         
4213644960/111  19.12.2017  Linde Gas, k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava IČO 31373861  Konfigurovaný plyn  1 714,66  22.12.2017    32/2013 z 20.12.2013       
3651702357/111  19.12.2017  AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO 36396222  Tonery  990,-  22.12.2017    16/2015 z 4.6.2015       
171395/111  19.12.2017  Peter Šesták- KANPEX, SNP 107, 919 04 Smolenice IČO 11891581  Toaletný papier  160,70  22.12.2017  127086         
20170499/111  19.12.2017  JTV auto, s.r.o., Milana Pišúta 2, 841 07 Bratislava IČO 46022708  Servisná prehliadka SMV  137,72  22.12.2017  127085         
20170498/111  19.12.2017  JTV auto, s.r.o., Milana Pišúta 2, 841 07 Bratislava IČO 46022708  Servisná prehliadka SMV  299,27  22.12.2017  127084         
20170500/111  19.12.2017  JTV auto, s.r.o., Milana PIšúta 2, 841 07 Bratislava IČO 46022708  Oprava dverí SMV  138,55  22.12.2017  127083         
3651702352/111  19.12.2017  AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO 36396222  Tonery  2 342,58  22.12.2017    16/2015 z 4.6.2015       
170481/510  19.12.2017  VEA, s.r.o., Šafárikova trieda 17, 040 11 Košice IČO 44178131  Výmena pneumatík SMV  144,-  22.12.2017  126909         
511054060/111  19.12.2017  Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava IČO 00151700  Poistenie budov a majetku na rok 2018  4 756,24  21.12.2017    511054060       
1239000594/111  19.12.2017  KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava IČO 00585441  Poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom  1 469,24  21.12.2017    1239000594       
4619003578/111  19.12.2017  KOOPERATíVA poiťovňa , a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava IČO 00585441  Poistenie majetku v meracích vozidlách  1 441,93  21.12.2017    4619003578       
3559004343/111  19.12.2017  KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava IČO 00585441  PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou SMV  4 884,-  21.12.2017    3559004343       
5019000182/111  19.12.2017  KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava IČO 00585441  Havarijné poistenie motorových vozidiel  23 914,40  21.12.2017    5019000182       
911170262/111  19.12.2017  NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen IČO 36022331  Kancelársky nábytok  17 613,94  22.12.2017    14/2017 zo 14.7.2017       
3651702272/710  18.12.2017  AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO 36396222  Tonery  884,22  21.12.2017    16/2015 z 4.6.2015       
3170565/510  18.12.2017  DEXTTER, s.r.o., Moldavská cesta 45, 040 11 Košice IČO 46506578  Odťah SMV  42,84  22.12.2017  127082         
1706559/510  18.12.2017  EL, s.r.o., ekol. labor., Radlinského 17A, 052 01ˇSpišská Nová Ves IČO 31652859  Odber vzoriek  222,84  22.12.2017  126997         
170101316/111  18.12.2017  KKG NEMEC SK, s.r.o., Tŕňová 6, 821 04 Bratislava IČO 46168435  Oprava klimatizácie  573,10  22.12.2017    13/2015 zo 4.5.2015       
2017051/111  18.12.2017  Alexander Kajos, 925 02 Dolné Saliby č. 631 IČO 40217027  Dodanie a montáž parkovacej zábrany  495,-  21.12.2017  127081         
2017073/111  18.12.2017  2T Creative, s.r.o., Sibírska 4, 831 02 Bratislava IČO 35906545  Vianočné pohľadnice  228,77  21.12.2017  127079         
901700002/111  18.12.2017  Explorea, s.r.o., Masarykova 24, 984 01 Lúčenec, IČO 35975075  Laboratórny materiál  614,02  21.12.2017  127076         
22170185/111  18.12.2017  GeneTICA, s.r.o., Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava IČO 35874791  Laboratórny materiál  825,-  21.12.2017  127075         
2123175917/313  15.12.2017  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice IČO 36570460  Vodné + stočné  211,44  22.12.2017    1/123/2004 zo dňa 20.4.2004       
1171256819/111  15.12.2017  SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava IČO 47258314  Zabezpečenie internetového pripojenia-12/2017  1 410,-  21.12.2017    12/2016 z 23.6.2016       
1701110002/310  15.12.2017  Xepap, s.r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen IČO 31628605  Kancelárske potreby  508,31  21.12.2017  127071         
12172041/111  15.12.2017  Tempest, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava IČO 31326650  Výpočtová technika  10 862,47  21.12.2017    3/2017 z 31.1.2017       
3651702356/111  15.12.2017  AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO 36396222  Tonery  1 591,56  22.12.2017    16/2015 z 4.6.2015       
20172227/111  15.12.2017  SMÚ, Karloveská 63, 842 55 Bratislava IČO 30810701  Kalibrácia tlakomerov  504,-  21.12.2017  127080         
37303605/111  15.12.2017  SOFTIP, a.s., Galvaniho 7D, 821 04 Bratislava IČO 36785512  Office 365 Exchange  10 886,40  21.12.2017  127078         
37303604/111  15.12.2017  SOFTIP, a.s., Galvaniho 7D, 821 04 Bratislava IČO 36785512  Implementácia služby Iaas  23 820,-  21.12.2017  127077         
3651702270/410  14.12.2017  AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO 36396222  Tonery  759,90  21.12.2017    16/2015 z 4.6.2015       
2017058/111  14.12.2017  IMPEL Network, Belgium  Účastnícky poplatok za rok 2018  5 000,-  21.12.2017           
170100211/111  14.12.2017  eBIZ Crop, s.r.o., Lehotského 1, 811 06 Bratislava IČO 35758643  Činnosti vo VO  2 100,-  20.12.2017    12/2017 zo dňa 11.7.2017       
4173043/111  14.12.2017  FISCHER Slovakia, Mäsiarska 13, 054 01 Levoča IČO 36483095  Chemikálie  55,30  20.12.2017  127064         
170107806/111  14.12.2017  Slovenský rybár.s.r.o., J. Kráľa 1, 974 01 Banská Bystrica IČO 36390313  Dáždnik s bočnicou  194,82  20.12.2017  127063         
432017/310  14.12.2017  STK QUATRO, Bojnická 20, 831 04 Bratislava IČO 46184074  TK SMV  152,-  18.12.2017  127062         
442017/310  14.12.2017  STK QUATRO, s.r.o., Bojnická 20, 831 04 Bratislava IČO 46184074  Emisná kontrola SMV  124,-  20.12.2017  127060         
20170271/410  14.12.2017  Carservice, s.r.o., Partizánska cesta9, 974 01 Banská Bystrica IČO 36631922  Servisná prehliadka SMV  272,42  20.12.2017  127059         
3651702269/310  14.12.2017  AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO 36396222  Valec + tonery do kopírky  849,18  20.12.2017    16/2015 z 4.6.2015       
22170178/111  13.12.2017  GeneTica, s.r.o., Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava IČO 35874791  Laboratórny materiál  927,63  20.12.2017  127068         
422017/111  13.12.2017  STK QUATRO, s.r.o., Bojnická 20, 831 04 Bratislava IČO 46184074  Emisná kontrola + osvedčenie  31,-  20.12.2017  127067         
412017/111  13.12.2017  STK QUATRO, s.r.o., Bojnická 20, 831 04 Bratislava IČO 46184074  TK + osvedčenie  38,-  20.12.2017  127066