Objednávky a faktúry > Faktúry >       

Faktúry SIŽP
2016

Položky 1 - 50 <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  >
 
Číslo faktúry Dátum
doručenia
Dodávateľ Predmet faktúry Suma v EUR Dátum úhrady Objednávka
č.
Zmluva
č.
     
274012004/710  26.09.2017  AO MV SR, Sklabinská 20, 831 06 Bratislava IČO 44855206  Oprava SMV  123,38  29.09.2016  126806         
957567/410  29.12.2016  Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s, Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava IČO 35792281  Odpadové fórum na rok 2017  41,69  30.12.2016  126471         
2161000257/111  28.12.2016  SHMÚ, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava IČO 00156884  Bezkontaktné karty- jedáleň  756,-  30.12.2016  126470         
957546/111  28.12.2016  Mediaprint-Kapa, Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava IČO 35792281  Odpadové fórum na rok 2017  41,69  30.12.2016  126469         
957564/111  28.12.2016  Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava IČO 35792281  Odpadové fórum na rok 2017  41,69  30.12.2016  126468         
957547/310  28.12.2016  Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava IČO 35792281  Odpadové fórum na rok 2017  41,69  30.12.2016  126467         
957561/111  28.12.2016  Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava IČO 35792281  Odpadové fórum na rok 2017  41,69  30.12.2016  126466         
6711001933/111  28.12.2016  GAMO, a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Bratislava IČO 36033987  Softvér Exchange Online rok 2017  10 138,80  30.12.2016  126465         
36303445/111  27.12.2016  SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava IČO 36785512  Implementácia služby IaaS na rok 2017  23 820,-  30.12.2016  126464         
29163254/111  27.12.2016  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava IČO 30810710  Normy STN  66,50  29.12.2016  126463         
170343/111  23.12.2016  ITES Vranov, s.r.o., Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou 3, IČO 31680259  Materiál  168,56  28.12.2016  126462         
3080754414/111  22.12.2016  Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava IČO 31322832  Čerpanie PHM  1 861,04  27.12.2016    1/2014 zo dňa 27.12.2013       
20165790/313  22.12.2016  Ľubica Podolcová LUBICA, Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava IČO 22649778  OOPP  1 403,69  28.12.2016    20/2016 z 15.11.2016       
20165791/310  22.12.2016  Ľubica Podolcová LUBICA, Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava IČO 22649778  OOPP  971,34  28.12.2016    20/2016 z 15.11.2016       
20165788/410  22.12.2016  Ľubica Podolcová LUBICA, Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava IČO 22649778  OOPP  1 616,60  28.12.2016    20/2016 z 15.11.2016       
20165792/510  22.12.2016  Ľubica Podolcová LUBICA, Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava IČO 22649778  OOPP  5 039,02  28.12.2016    20/2016 z 15.11.2016       
20165789/710  22.12.2016  Ľubica Podolcová LUBICA, Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava IČO 22649778  OOPP  2 585,53  28.12.2016    20/2016 z 15.11.2016       
4316060009/111  22.12.2016  František Majtán, Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava IČO 11790547  Kávovar  379,-  28.12.2016  126461         
4315760009/111  22.12.2016  František Majtán-Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava IČO 11790547  Kávovar  548,90  28.12.2016  126460         
1601449/111  22.12.2016  GTRADE, s.r.o., Kopčianska 80, 851 01 Bratislava IČO 46265082  Laboratórny materiál  900,-  28.12.2016  126459         
101600023/111  22.12.2016  Labor Partner, s.r.o., Masarykova 24, 984 01 Lúčenec IČO 35975075  Laboratórny materiál  2 978,48  28.12.2016  126458         
22160069/111  22.12.2016  GeneTiCA, s.r.o., Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava IČO 35874791  Laboratórny materiál  2 269,10  28.12.2016  126457         
20160025/111  22.12.2016  BIOTECH, s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava IČO 35768444  Laboratórny materiál  1 284,03  28.12.2016  126456         
3651602537/111  21.12.2016  AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO 36396222  Tonery  704,88  23.12.2016    16/2015 z 4.6.2015       
216000255/111  21.12.2016  SHMÚ, Jeséniova 14, 833 15 Bratislava IČO 00156884  Služby spojené s nájmom za rok 2016  28 396,80  27.12.2016           
216000270/111  21.12.2016  SHMÚ, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava IČO 00156884  Služby spojené s nájmom za rok 2015  28 396,80  27.12.2016           
214000316/111  21.12.2016  SHMÚ, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava IČO 00156884  Služby spojené s nájmom za rok 2014  28 396,80  27.12.2016           
511054060/111  20.12.2016  Allianz- Slovenská poisťovňa, Štúrova 7, 042 07 Košice IČO 00151700  Poistenie budov a majetku na rok 2017  4 756,24  22.12.2016    Poistná zmluva 511054060       
61611050/111  19.12.2016  VÚRUP, a.s., Vlčie hrdlo , P.O.BOX 50, 820 03 Bratislava IČO 35691310  Analýza vzoriek benzínov  34 973,81  22.12.2016    7/2016 z 19.5.2016       
452016/111  19.12.2016  STK QUATTRO, s.r.o., Bojnická 20, 831 04 Bratislava IČO 46184074  Technická kontrola SMV  38,-  22.12.2016  126445         
462016/111  19.12.2016  STK QUATTRO, s.r.o., Bojnická 20, 831 04 Bratislava IČO 46184074  Emisná kontrola SMV  31,-  22.12.2016  126446         
1666000302/111  19.12.2016  ŠGUDŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava IČO 0031753604  Laboratórne práce - 12/2016  102,19  22.12.2016    19/2015 z 26.6.2015       
22160056/111  19.12.2016  GeneTiCA , s.r.o., Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava IČO 35874791  Laboratórny materiál  790,-  23.12.2016  126447         
20160023/111  19.12.2016  BIOTECH, s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava IČO 35768444  Laboratórny materiál  987,68  23.12.2016  126449         
22160062/111  19.12.2016  GeneTiCA, s.r.o., Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava IČO 35874791  Laboratórny materiál  96,80  23.12.2016  126448         
2016059/111  16.12.2016  IMPEL Network, Bruxelles, 1200 Belgium  Členské IMPEL na rok 2017  5 000,-  21.12.2016           
16010102/111  16.12.2016  KRD, s.r.o., Saratovská 26, 841 02 Bratislava IČO 35819022  Laboratórny materiál  446,18  23.12.2016  126450         
1600105052/111  15.12.2016  KOBRES, s.r.o., Južná trieda 115, 043 69 Košice IČO 31650881  Rebrík, materiál  85,45  20.12.2016  126442         
91167270/111  15.12.2016  Hornbach-Baumarkt SK, Galvaniho 9, 821 04 Bratislava IČO 35838949  Kufre + materiál pre meračov  143,82  20.12.2016  126439         
1020160152/111  15.12.2016  ECM Monitory, s.r.o., Kuzmányho 57, 040 01 Košice IČO 31680372  Revízia el. zariadenia  120,-  21.12.2016  126441         
220163252/111  15.12.2016  DIS náradí, s.r.o., Nábrežní PFB 454/25, Přerov IČO 03720608  Vysávače  1486,56  21.12.2016  126444         
4396000313/111  15.12.2016  JUDr. Miroslav Kučera, Krajinská 30, 821 06 Bratislava  Trovy konania  712,38  21.12.2016    Rozsudok v mene SR       
11600073/510  15.12.2016  VZV Servis, s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice IČO 50409026  STK + EK SMV  90,-  21.12.2016  126420         
11600072/510  15.12.2016  VZV Servis, s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice IČO 50409026  Servisná prehliadka SMV  24,-  21.12.2016  126419         
1168174/510  15.12.2016  KOSIT, a.s., Rastislavova 2258/98, 043 46 Košice IČO 36205214  Kontajner- odvoz  17,88  21.12.2016    20/2015 + dod.č.1 z 30.11.2015       
052016/710  15.12.2016  Karol Dubský, Janka Kráľa 1624/15, 010 01 Žilina IČO 43376266  Stavebné práce  392,50  21.12.2016  126433         
264012843/710  15.12.2016  AO MV SR Sklabinská 20, 831 06 Bratislava IČO 44855206  Umývanie SMV -11/2016  17,42  21.12.2016  126356         
20161006/310  15.12.2016  MAXIM SERVIS, s.r.o.,Cintorínska 313/22, 900 24 Veľký Biel IČO 36685640  Voda do ostrekovača  108,-  21.12.2016  126440         
2016398/111  15.12.2016  AREKO, s.r.o., Tomanova 35, 831 07 Bratislava IČO 31377530  Meracie prístroje  2 978,28  22.12.2016  126451         
1020160140/111  15.12.2016  ECM MONITORY, s.r.o., Kuzmányho 57, 040 01 Košice IČO 31680372  Servis meracieho vozidla  219,31  22.12.2016  126452