Objednávky a faktúry > Faktúry >       

Faktúry SIŽP
2015

Položky 1 - 50 <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  >
 
Číslo faktúry Dátum
doručenia
Dodávateľ Predmet faktúry Suma v EUR Dátum úhrady Objednávka
č.
Zmluva
č.
     
955823/310  31.12.2015  Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava IČO 35792281  Odpadové fórum na rok 2016  41,69  31.12.2015  125805         
955829/410  31.12.2015  Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava IČO 35792281  Odpadové fórum na rok 2016  41,69  31.12.2015  125802         
955822/313  31.12.2015  Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava IČO 35792281  Odpadové fórum na rok 2016  41,69  31.12.2015  125803         
955826/710  31.12.2015  Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava IČO 35792281  Odpadové fórum na rok 2016  41,69  31.12.2015  125804         
201501300/111  31.12.2015  M.V.K. Security s.r.o., Sklenárova 20, 821 09 Bratislava IČO 35948353  Bezpečnostná služba 12/2015  926,10  31.12.2015    27/2014 z 23.12.2014       
955825/111  31.12.2015  Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava IČO 35792281  Odpadové fórum na rok 2016  41,69  31.12.2015  125801         
16515/111  31.12.2015  Ing.Martin Petrák,-- Promecon, Budatínska 10, 851 06 Bratislava IČO 13995944  Údržba výpočtovej techniky  1 190,-  31.12.2015  125800         
1101581136/111  31.12.2015  Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava IČO 31348262  Správny poriadok- aktualizácia  28,80  31.12.2015  125806         
1101581138/111  31.12.2015  Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava IČO 31348262  Správny poriadok- aktualizácia  28,80  31.12.2015  125807         
1101581137/310  31.12.2015  Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava IČO 31348262  Správny poriadok- aktualizácia  28,80  31.12.2015  125808         
2015132/111  29.12.2015  COLA- Ladislav Eichler, Karloveská 59, Bratislava IČO 17380979  BOZP, PO 11/2015  431,52  30.12.2015    14/2008 zo dňa 1.10.2008       
19153366/111  29.12.2015  ETN Slovakia, s.r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava IČO 31379508  Letenka  479,74  30.12.2015  125798         
1530103951/310  29.12.2015  Danubia Service, a.s., Rožňavská 30, 821 04 Bratislava IČO 31397549  STK BA 081 XV  175,73  30.12.2015  125796         
150883/111  29.12.2015  Ecolli, s.r.o., Studenohorská 12, 841 03 Bratislava IČO 35815906  Laboratórny materiál  1 037,-  30.12.2015  125799         
12151990/111  29.12.2015  TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava IČO 31326650  služby MS Exchange Online  10 138,80  30.12.2015  obj. z 16.12.2015         
151230/111  29.12.2015  Cassus, s.r.o., Ružová dolina 22, 821 09 Bratislava IČO 35882786  Stiličky, kreslá  8 101,20  29.12.2015  125788         
12151968/111  29.12.2015  Tempest, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava IČO 31326650  Notebooky, PC, multif. zariadenia  27 459,36  29.12.2015    čiast.zmluva 3/2016 z 16.12.2015       
901500001/111  28.12.2015  Labor Partner, s.r.o., Masarykova 24, 984 01 Lúčenec, IČO 35975075  Laboratórny materiál  2 920,08  30.12.2015  125783         
1501109057/510  28.12.2015  Xepap, s.r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen IČO 0031628605  Kancelársky materiál  485,02  30.12.2015    24/2013 z 12.6.20132       
8015121138/310  28.12.2015  OLO, a.s., Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava IČO 00681300  Likvidácia odpadu 12/2015  36,48  30.12.2015  125786         
3651502621/111  28.12.2015  AutoCont SK, a.s., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice IČO 36396222  Tonery  425,16  30.12.2015    16/2015       
27150003/111  28.12.2015  BIOTECH, s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava IČO 35768444  Laboratórny materiál  1 650,-  29.12.2015  125785         
40150354/111  23.12.2015  GeneTICA, s.r.o., Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava IČO 35874791  Laboratórny materiál  2 920,88  30.12.2015  125784         
27150002/111  23.12.2015  Biotech, s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava IČO 35768444  Laboratórny materiál  1 197,48  30.12.2015  125782         
3651502620/510  22.12.2015  AutoCont SK, a.s., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice IČO 36396222  Tonery  497,40  30.12.2015  125794         
1501108943/111  22.12.2015  Xepap, s.r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen IČO 0031628605  Kancelársky materiál  216,23  30.12.2015    24/2013 z 12.6.20132       
35303025/111  22.12.2015  SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava IČO 36785512  Implementácia služby laaS  23 726,40  29.12.2015  Obj. z 16.12.2015         
3080615999/111  22.12.2015  Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava IČO 31322832  Čerpanie PHM 12/2015  2 025,87  30.12.2015    1/2014 zo dňa 27.12.2013       
3651502569/310  21.12.2015  AutoCont SK, a.s., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice IČO 36396222  Tonery  316,80  30.12.2015    16/2015       
1511200354/710  18.12.2015  Koratex, a.s., Krajinská 30,830 06 Bratislava IČO 0031332277  Koberec, podložky  344,03  22.12.2015  125758         
511054060/111  18.12.2015  Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava IČO 00151700  Poistenie budov a majetku za rok 2016  4 756,24  23.12.2015    Poistná zmluva 511054060       
1501108985/410  18.12.2015  Xepap, s.r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, IČO 0031628605  kancelársky materiál  622,48  30.12.2015  125790         
1501108986/313  18.12.2015  Xepap, s.r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen IČO 0031628605  Kancelársky materiál  664,68  30.12.2015  125778         
012015/710  17.12.2015  Karol Dubský, Janka Kráľa 1624/15 010 01 Žilina IČO 43376266  Oprava a nátery stien  250,-  28.12.2015  125769         
3651502539/410  17.12.2015  AutoCont SK, a.s., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO 36396222  Tonery  312,-  30.12.2015  125791         
20150288/410  17.12.2015  REMKO, s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 67 Banská Bystrica IČO 46261346  OOPP  115,-  30.12.2015  125792         
3651502540/111  17.12.2015  AutoCont SK, a.s., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice IČO 36396222  Tonery  1 145,04  30.12.2015  125781         
1092015/710  17.12.2015  DUAS -Dubský Marián, Predmestská 1350/55, 010 01 Žilina IČO 10950966  Upratovacie práce 12/2015  704,56  30.12.2015    116/Dý/2001 z 20.12.2001 +dod.       
1082015/710  17.12.2015  DUAS- Dubský Marián, Predmestská 1350/55, 010 01 Žilina IČO 10950966  Správa budovy 12/2015  246,96  30.12.2015    117/Dý/2002 z 28.12.2003 + dod.       
1500057/111  17.12.2015  Bio Consult Slovakia, s.r.o., Betliarska 3809/22, 851 07 Bratislava IČO 35700220  Laboratórny materiál  719,40  29.12.2015  125787         
1521070032/410  16.12.2015  Mesto Banská Bystrica,Československej armády 26,974 01 Banská Bystrica; IČO: 00313271  Poplatok za znečisťovanie ovzdušia - rok 2015  5,00  21.12.2015  Rozhodnutie Mesta BB         
20151799/111  16.12.2015  ZELSED, s.r.o., Horná Potôň 1269, Prevádzka " Bodrocká cesta , 903 01 Senec IČO 31413790  Laboratórny materiál  519,-  23.12.2015  125770         
1501785/111  16.12.2015  VLan, s.r.o., Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob IČO 46118896  Alkoholtestery  954,-  28.12.2015  125775         
1501784/111  16.12.2015  VLan, s.r.o., Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob IČO 46118896  Náustky pre testery  66,-  28.12.2015  125773         
20154573/111  16.12.2015  Podolcová Ľubica, Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava IČO 22649778  OOPP  320,00  28.12.2015  obj. z 2.12.2015         
20150286/410  16.12.2015  REMKO, s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 67 Banská Bystrica IČO 46261346  OOPP  235,-  30.12.2015  125795         
20150287/410  16.12.2015  REMKO, s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 67 Banská Bystrica IČO 46261346  OOPP  425,-  30.12.2015  125793         
1101579894/111  16.12.2015  Wolters Kluwer,s.r.o.,Mlynské nivy 48,821 09 Bratislava; IČO: 31348262  Stavebný zákon s vysvetlivkami - pre inšpektoráty  192,39  18.12.2015  Trvalá objednávka         
150100160/410  15.12.2015  Antolík Eduard,Rakytovská cesta 93A,974 05 Banská Bystrica; IČO: 32025441  Umývanie služobných MV  12,90  21.12.2015  125760         
2021500265/410  15.12.2015  REMPO,s.r.o.,Stará Vajnorská 19,832 45 Bratislava; IČO: 35819081  OOPP  82,90  21.12.2015  125761