Objednávky a faktúry > Faktúry >       

Faktúry SIŽP
2013

Položky 1 - 50 <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  >
 
Číslo faktúry Dátum
doručenia
Dodávateľ Predmet faktúry Suma v EUR Dátum úhrady Objednávka
č.
Zmluva
č.
     
2131000307/310  30.12.2013  SHMÚ,Jeséniova 17,833 15 Bratislava; IČO: 00156884  Prenájom priestorov a parkovanie - rok 2013  42319,32  31.12.2013    33/2013 z 30.12.2013       
4113030266/111  30.12.2013  GTS Slovakia,s.r.o.,Einsteinova 24,851 01 Bratislava; IČO: 35795662  Ethernet Line - december 2013  567,60  31.12.2013    1/2013 z 21.12.2012       
20130099/111  30.12.2013  LB SERVIS SK,s.r.o.,Kašmírska 17,821 04 Bratislava; IČO: 35970961  Mobilný telefón  135,00  31.12.2013  124482         
12132016/111  23.12.2013  TEMPEST,a.s.,Galvaniho 17B,821 04 Bratislava; IČO: 31326650  PC zostavy,monitory  29700,00  31.12.2013    30/2013 z 18.12.2013       
2013037/111  20.12.2013  Ivica Sýkorová,Blagoevova 2,851 04 Bratislava; IČO: 32174209  Upratovanie - december 2013  1099,50  31.12.2013    Zmluva + dodatok č.8 z 20.12.2012       
33000974/111  20.12.2013  Vodohospodárska výstavba,š.p.,Karloveská 2,842 04 Bratislava; IČO: 00156752  Služby spojené s nájmom a nájomné - december 2013  5895,79  31.12.2013    CZ 1940/2009 + dodatok č.1 z 30.6.2010       
21301474/410  20.12.2013  TS Creo,s.r.o.,Bellušova 13,974 01 Banská Bystrica; IČO: 36037907  Tonery  469,68  31.12.2013  124476         
13120172/510  20.12.2013  DELFIN,s.r.o.,Zimná 20,040 01 Košice; IČO: 31662901  Ochranné osobné pracovné prostriedky  125,00  31.12.2013  124461         
130100986/111  20.12.2013  KKG NEMEC SK,s.r.o.,Roľnícka 65,831 07 Bratislava; IČO: 46168435  Demontáž klímy  2412,00  31.12.2013  124478         
213180603/510  20.12.2013  Vektor,s.r.o.,Bystrická 65,040 01 Košice; IČO: 36201235  Servisná prehliadka a oprava SMV  766,75  31.12.2013  124475         
1612013/710  19.12.2013  DUAS-Dubský,Predmestská 1350,010 01 Žilina; IČO: 10950966  Upratovanie - december 2013  704,56  23.12.2013    116/Dý/2001 + dodatok č.11 z 31.10.2013       
1622013/710  19.12.2013  DUAS-Dubský,Predmestská 1350,010 01 Žilina; IČO: 10950966  Správa budovy - december 2013  246,96  23.12.2013    117/Dý/2002 + dodatok č.4 z 28.12.2003       
130100134/410  19.12.2013  ATTEND,s.r.o.,Kynceľová 79,974 01 Banská Bystrica; IČO: 36625973  Upratovanie - december 2013  545,24  23.12.2013    Zmluva + dodatok č.2 z 21.1.2009       
201364/710  19.12.2013  Jozef Tichý,Banícka 103,010 09 Žilina; IČO: 37745913  Servisná prehliadka plynových kotlov  245,00  23.12.2013  124310         
1101345621/111  19.12.2013  IURA EDITION,s.r.o.,Mlynské nivy 48,821 09 Bratislava; IČO: 31348262  Aktualizácia Správneho poriadku - komentár - k 11/2013  39,60  31.12.2013  Trvalá         
4013418/111  19.12.2013  Genetica,s.r.o.,Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava; IČO: 35874791  Laboratórny materiál  546,00  31.12.2013  124479         
513319782/111  19.12.2013  Slovenská legálna metrológia,n.o.,Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica; IČO: 37954521  Overenie výsledkov meraní, vydanie certifikátu  141,00  31.12.2013  124472         
072013/313  19.12.2013  Techna Nitra,s.r.o.,Panská dolina 4,949 01 Nitra; IČO: 31434061  Oprava sanitnej inštalácie  166,28  31.12.2013  124466         
1020130238/111  19.12.2013  ECM MONITORY,s.r.o.,Kuzmányho 57,040 01 Košice; IČO: 31680372  Termočlánky, teplomery  707,52  31.12.2013  124473         
4013419/111  19.12.2013  Genetica,s.r.o.,Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava; IČO: 35874791  Laboratórny materiál  546,00  31.12.2013  124480         
213180601/510  19.12.2013  Vektor,s.r.o.,Bystrická 65,040 11 Košice; IČO: 36201235  Oprava služobného MV  228,19  31.12.2013  124474         
1513/111  19.12.2013  Jozef Fury,Karloveská 14,841 04 Bratislava; IČO: 37603221  Kancelárske potreby  317,83  31.12.2013  124477         
3412800348/510  19.12.2013  NAY,a.s.,Tuhovská 15,830 06 Bratislava; IČO: 35739487  Kávovar  369,00  31.12.2013  124465         
6549808135/111  18.12.2013  Kooperativa Poisťovňa,a.s.,Rajská 15A,815 20 Bratislava; IČO: 00585441  Poistenie služobných motorových vozidiel - zákonné poistenie - rok 2014  5152,35  23.12.2013    6549808135       
2013247/410  18.12.2013  JUDr.Peter Kohút,Mičinská cesta 35,974 01 Banská Bystrica; IČO: 35657723  Trovy exekúcie,odmena exekútora  77,75  23.12.2013  Uznesenie OS Žiar nH         
111130061/111  18.12.2013  EFG Slovakia,s.r.o.,Račianska 66,831 02 Bratislava; IČO: 36224464  Bezkontaktné karty ISO  94,80  23.12.2013  124463         
113122013/510  18.12.2013  JOHN-C,s.r.o.,Cottbuská 4,040 23 Košice; IČO: 36770531  Pracovná taška  82,00  23.12.2013  124460         
182013/111  18.12.2013  Eduard Schubert,Ľubochnianska 5,831 04 Bratislava; IČO: 32055765  Pracovná taška  82,00  23.12.2013  124468         
131036/111  18.12.2013  TVO,s.r.o.,Dúbravská cesta 9,845 15 Bratislava; IČO: 35715219  Laboratórny materiál  546,00  23.12.2013  124469         
131035/111  18.12.2013  TVO,s.r.o.,Dúbravská cesta 9,845 15 Bratislava; IČO: 35715219  Laboratórny materiál  546,00  23.12.2013  124470         
501350225/111  18.12.2013  EuroData SK,s.r.o.,Kvačalova 5,010 01 Žilina; IČO: 44271875  Tonery  497,14  23.12.2013  124471         
10613/510  18.12.2013  KR-Elektro,s.r.o.,044 58 Seňa 223; IČO: 45628823  Dodávka a montáž prietokového ohrievača vody  229,32  31.12.2013  124387         
130578/313  18.12.2013  Ing.Ľubomír Ligač-KSM,Coboriho 1,949 01 Nitra; IČO: 337715513  Kancelársky materiál  368,10  31.12.2013  124464         
172013/111  18.12.2013  Schubert Eduard,Ľubochnianska 5,831 04 Bratislava; IČO: 32055765  Pracovná taška  82,00  31.12.2013  124467         
61311044/111  17.12.2013  VÚRUP,a.s.,Vlčie hrdlo,820 03 Bratislava; IČO: 35691310  Vypracovanie odborného posudku k výsledkom analýz vzorky LPG  84,00  20.12.2013    3/2013 z 11.2.2013       
451118744/111  17.12.2013  RNDr.Ján Greguš,PhD.,Čmelíkova 5,821 03 Bratislava; IČO: 451118744  Vypracovanie dokumentácie k verejnému obstarávaniu  1327,00  20.12.2013    21/2013 z 2.9.2013       
314124/111  17.12.2013  Danubiaservice,a.s.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Autovýbava do nového SMV  840,36  20.12.2013  124458         
314128/111  17.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Autovýbava do nového SMV  507,32  20.12.2013  124457         
314133/111  17.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Autovýbava do nového SMV  507,32  20.12.2013  124456         
314132/111  17.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Autovýbava do nového SMV  507,32  20.12.2013  124455         
314130/111  17.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Autovýbava do nového SMV  507,32  20.12.2013  124454         
314127/111  17.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Autovýbava do nového SMV  507,32  20.12.2013  124453         
314129/111  17.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Autovýbava do nového SMV  507,32  20.12.2013  124452         
314123/111  17.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Autovýbava do nového SMV  447,02  20.12.2013  124451         
314131/111  17.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Autovýbava do nového SMV  507,32  20.12.2013  124450         
314126/111  17.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Autovýbava do nového SMV  507,32  20.12.2013  124449         
314125/111  17.12.2013  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Autovýbava do nového SMV  507,32  20.12.2013  124448         
43049/310  17.12.2013  Todos Bratislava,s.r.o.,M.Sch.Trnavského 14,841 01 Bratislava; IČO: 31319823  STK a EK služobného MV  330,82  20.12.2013  124444         
7312663965/410  17.12.2013  Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava; IČO: 35763469  Poplatky za služobné mobilné telefóny - november 2013  263,56  23.12.2013    Trvalé zmluvy       
20130344/111  17.12.2013  JTV auto,s.r.o.,Drobného 4,841 01 Bratislava; IČO: 46022708  Servis SMV  216,00  23.12.2013  124462