Objednávky a faktúry > Faktúry >       

Faktúry SIŽP
2012

Položky 1 - 50 <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  >
 
Číslo faktúry Dátum
doručenia
Dodávateľ Predmet faktúry Suma v EUR Dátum úhrady Objednávka
č.
Zmluva
č.
     
120309/111  28.12.2012  Peter Šesták,KANPEX,SNP 107,919 04 Smolenice; IČO: 11891581  Kancelárske potreby  472,58  31.12.2012  123654         
2121000446/111  28.12.2012  SHMÚ,Jeséniova 17,833 15 Bratislava; IČO: 00156884  Užívanie nehnuteľnosti v budove a parkovanie za obdobie: od 15.12.2011 do 31.12.2012  56239,30  31.12.2012    31/2012 z 21.12.2012       
120311/111  28.12.2012  Peter Šesták,KANPEX,SNP 107,919 04 Smolenice; IČO: 11891581  Kancelárske potreby  509,69  31.12.2012  123653         
4012081/111  27.12.2012  GeneTICA,s.r.o.,Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava; IČO: 35874791  Laboratórny materiál  558,80  31.12.2012  123658         
4012082/111  27.12.2012  GeneTICA,s.r.o.,Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava; IČO: 35874791  Laboratórny materiál  558,80  31.12.2012  123657         
4012080/111  27.12.2012  GeneTICA,s.r.o.,Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava; IČO: 35874791  Laboratórny materiál  480,00  31.12.2012  123656         
4012079/111  27.12.2012  GeneTICA,s.r.o.,Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava; IČO: 35874791  Laboratórny materiál  684,00  31.12.2012  123659         
3028711/111  27.12.2012  Miele,s.r.o.,Plynárenská 1,821 09 Bratislava; IČO: 35872161  Laboratórny materiál  156,00  31.12.2012  123655         
2012036/111  27.12.2012  Ivica Sýkorová,Blagoevova 2,851 04 Bratislava; IČO: 32174209  Upratovanie - december 2012  848,18  31.12.2012    Zmluva + dodatok č.7 z 16.3.2009       
120310/111  27.12.2012  Peter Šesták,KANPEX,SNP 107,919 04 Smolenice; IČO: 11891581  Kancelárske potreby  509,21  31.12.2012  123652         
7121852/410  21.12.2012  COPY & PRINT OFFICE BB,s.r.o.,Na Karlove 26,974 01 Banská Bystrica; IČO: 45272816  Servisné práce  28,80  31.12.2012  123651         
20120686/710  21.12.2012  SK-technik,s.r.o.,Legionárska 5,010 01 Žilina; IČO: 36408972  Oprava PC  54,50  31.12.2012  123635         
1214023/111  21.12.2012  František Majtán-EURONICS TPD,Palmova 61,851 10 Bratislava; IČO: 11790547  Mikrovlnky,kávovar,kanvice  199,75  31.12.2012  123650         
24012012/710  20.12.2012  Automobilové opravovne MV SR,a.s.,Sklabinská 20,831 06 Bratislava; IČO: 44855206  Umývanie služobných MV  13,99  27.12.2012  123601         
1266000361/111  20.12.2012  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra,Mlynská dolina 1,817 04 Bratislava; IČO: 31753604  Laboratórne práce  334,92  28.12.2012  123647         
2412/111  20.12.2012  Jozef Fury,Karloveská 14,841 04 Bratislava; IČO: 37603221  Kalendáre  95,66  28.12.2012  123646         
20120023/410  20.12.2012  Juraj Babjak,Tatranská 56,974 11 Banská Bystrica; IČO: 41180895  Oprava fasády budovy inšpektorátu  895,71  31.12.2012  123649         
12470155/111  19.12.2012  Danubiaservice,a.s.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Prihlásenie služobného MV na Dopravnom inšpektoráte  50,00  27.12.2012  123643         
12470157/111  19.12.2012  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Prihlásenie služobného MV na Dopravnom inšpektoráte  50,00  27.12.2012  123642         
12470156/111  19.12.2012  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,831 04 Bratislava; IČO: 31397549  Prihlásenie služobného MV na Dopravnom inšpektoráte  50,00  27.12.2012  123641         
195123799/310  19.12.2012  SVP,š.p.,OZ Bratislava, Karloveská 2,842 17 Bratislava; IČO: 3602204701  Analýzy vzoriek vôd  489,49  27.12.2012  123629         
6549808125/111  19.12.2012  Kooperativa Poisťovňa,a.s.,Štefanovičova 4,816 23 Bratislava; IČO: 00585441  Poistenie služobného MV  107,47  27.12.2012    6549808135 z r.2012       
5112882121/111  19.12.2012  Kooperativa poisťovňa,a.s.,Štefanovičova 4,816 23 Bratislava; IČO: 00585441  Havarijné poistenie služobných MV  925,81  27.12.2012    51-12882121 z roku 2012       
6549808125/111  19.12.2012  Kooperativa poisťovňa,a.s.,Štefanovičova 4,816 23 Bratislava; IČO: 00585441  Zákonné poistenie služobného MV  65,10  27.12.2012    6549808135/3550081595 z r.2012       
6549808125/111  19.12.2012  Kooperativa poisťovňa,a.s.,Štefanovičova 4,816 23 Bratislava; IČO: 00585441  Zákonné poistenie služobného MV  65,10  27.12.2012    6549808125 z r.2012       
714174/111  19.12.2012  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Autovýbava do nových služobných MV  1290,50  28.12.2012  123644         
13120067/410  19.12.2012  WINTOPERK,s.r.o.,Nitrianska 103,958 01 Partizánske; IČO: 34146300  Ochranné osobné pracovné prostriedky  148,00  31.12.2012  123633         
13120069/410  19.12.2012  WINTOPERK,s.r.o.,Nitrianska 103,958 01 Partizánske; IČO: 34146300  Ochranné osobné pracovné prostriedky  357,88  31.12.2012  123640         
2021200273/410  19.12.2012  REMPO,s.r.o.,Stará Vajnorská 19,832 45 Bratislava; IČO: 35819081  Bezpečnostný pás,lano  193,40  31.12.2012  123639         
201201082/410  19.12.2012  PROMO DESIGN,s.r.o.,V.P.Tótha 17,960 01 Zvolen; IČO: 36645028  Kancelárske potreby  465,78  31.12.2012  123636         
21201472/410  19.12.2012  TS Creo,s.r.o.,Bellušova 13,974 01 Banská Bystrica; IČO: 36037907  Tonery  906,06  31.12.2012  123637         
21201487/410  19.12.2012  TS Creo,s.r.o.,Bellušova 13,974 01 Banská Bystrica; IČO: 36037907  Tonery  340,80  31.12.2012  123638         
120289/111  18.12.2012  Peter Šesták,KANPEX,SNP 107,919 04 Smolenice; IČO: 11891581  Kopírovací papier  334,80  27.12.2012  123645         
20124700/111  18.12.2012  Slovenský metrologický ústav,Karloveská 63,842 55 Bratislava; IČO: 30810701  Kalibrácie  215,00  27.12.2012  123631         
511054060/111  18.12.2012  Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.,Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava; IČO: 00151700  Poistenie budov a majetku za obdobie: 1.1.2013 - 31.12.2013  4756,24  27.12.2012    511054060 z 26.3.2012       
20120021/710  18.12.2012  Igor Chuchút,Lichardova 15,010 01 Žilina; IČO: 10949666  Oprava elektroinštalácie  781,40  27.12.2012  123323         
20120309/710  18.12.2012  BIKY-MARKETING,s.r.o.,Štúrova ulica 1,010 01 Žilina; IČO: 36008486  Sieťky proti hmyzu  141,60  27.12.2012  123422         
20124357/111  18.12.2012  Podolcová Ľubica-ĽUBICA,Vajnorská 131/A,831 04 Bratislava; IČO: 22649778  Osobné ochranné pracovné prostriedky  79,01  27.12.2012  123627         
120101548/510  18.12.2012  FOCUS-computer,s.r.o.,Dominikánske námestie 35,040 01 Košice; IČO: 36188778  Toner  323,98  28.12.2012  123614         
120101549/510  18.12.2012  FOCUS-computer,s.r.o.,Dominikánske námestie 35,040 01 Košice; IČO: 36188778  Záložný zdroj  108,64  28.12.2012  123616         
772217/111  18.12.2012  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Škoda Fabia combi  10250,00  28.12.2012  123623         
772218/111  18.12.2012  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Škoda Octavia tour  11453,00  28.12.2012  123622         
772216/111  18.12.2012  Danubiaservice,s.r.o.,Rožňavská 30,821 04 Bratislava; IČO: 31397549  Škoda Fabia combi  10250,00  28.12.2012  123624         
20120196/410  18.12.2012  PROFI-P,s.r.o.,Trieda SNP 79,974 01 Banská Bystrica; IČO: 36043583  Ochranné osobné pracovné prostriedky  65,03  31.12.2012  123619         
120596/313  18.12.2012  Ing.Ľudovít Ligač-KSM,Coboriho 1,949 01 Nitra; IČO: 33715513  Kancelárske potreby  78,55  31.12.2012  123620         
20120028/111  18.12.2012  Tomáš Turzo-dvate,Znievská 3062/16,851 06 Bratislava; IČO: 45704775  Tlač služobných preukazov  139,00  31.12.2012  123630         
20120308/710  18.12.2012  BIKY-MARKETING,s.r.o.,Štúrova 1,010 01 Žilina; IČO: 36008486  Dodávka a montáž vchodových dverí  1897,69  31.12.2012  123377         
1120333/111  17.12.2012  SAŽP,Tajovského 28,975 90 Banská Bystrica; IČO: 00626031  Databázové aplikačné riešenie MZV  757,00  20.12.2012    28/2012 z 27.11.2012       
1120914/111  17.12.2012  LABEKO,s.r.o.,Krajinská cesta 2929,921 01 Piešťany; IČO: 36239313  Stanovenie VOC pre IŽP Bratislava  1509,12  20.12.2012    18/2012 z 28.6.2012       
1120913/111  17.12.2012  LABEKO,s.r.o.,Krajinská cesta 2929,921 01 Piešťany; IČO: 36239313  Stanovenie VOC pre IŽP Bratislava  1244,64  20.12.2012    18/2012 z 28.6.2012